Evaluatie Waddenfonds geeft richting tot 2026

Het Waddenfonds beoogt om een duurzame ecologie en economie in het Waddengebied te stimuleren door initiatieven te subsidiëren. Het fonds eindigt in 2026. Om inzichtelijk te krijgen in hoeverre de doelen zijn bereikt en wat nog aandacht behoeft, voert Wing samen met bureau KplusV een externe evaluatie uit.

Het Waddenfonds is in 2006 opgericht door de Rijksoverheid om de ecologie en een duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied te stimuleren. Het Waddenfonds subsidieert zowel grote initiatieven zoals Holwerd aan Zee en Wij en Wadvogels als kleinere initiatieven zoals de bouw van een dorpshuis en theatervoorstellingen. In 2026 loopt het Waddenfonds af. Daarom wilde het Waddenfonds nu toetsen wat er sinds de laatste evaluatie in 2018 is bereikt en hoe het fonds functioneert, en kijken wat er nog nodig is om de beoogde doelen te halen.

Aanpak en uitwerking

Wing onderzocht samen met KplusV de effectiviteit van de drie instrumenten van het Waddenfonds: het Budget Lokale Innovatie, de thematische openstelling en het Investeringskader Waddengebied. Ook zijn de besluitvorming en de thema’s en doelen voor de komende jaren onderzocht. Wing en KplusV hebben hiertoe een bureaustudie uitgevoerd naar de financiële gegevens en inhoud van de projecten en enquêtes afgenomen onder de projectaanvragers. Verder hebben we interviews gehouden met projectaanvragers en medewerkers van lokale overheden. Tot slot heeft Wing een workshop georganiseerd met medewerkers van het Waddenfonds om de eerste resultaten te delen.

Verbinden en aansluiten

In het najaar van 2020 heeft Wing de eindrapportage opgeleverd. Uit de evaluatie komt naar voren dat het Waddenfonds bewuster en duidelijker kan omgaan met de verschillende rollen die het vervult. Zo kan het Waddenfonds de projecten en partijen beter met elkaar verbinden, zodat de initiatieven elkaar versterken. Daarnaast denken de gesprekspartners dat het werk van het fonds meer kan aansluiten op andere programma’s en agenda’s in het gebied zoals de Gebiedsagenda Waddengebied 2050.

Koers houden

Het rapport bevat ook verbeterpunten voor de aanvraagprocedures en advies hoe beloftevolle pilots en projecten doorgang kunnen vinden, ook na 2027. Met deze en andere concrete aanbevelingen helpt Wing het Waddenfonds koers houden in een zee van mogelijkheden. Voor deze evaluatie bracht KplusV de financiële expertise in en kennis over het functioneren van fondsen. Wing heeft haar deskundigheid in het uitvoeren van evaluaties ingezet, evenals haar inhoudelijke expertise over zowel de ecologische als maatschappelijke functies van het gebied.

Samenwerkingspartner

KplusV – Edwin Netjes