Leerwerktraject ontwerpaanpak overgangsgebieden voor young professionals 2023

Hoe ontstaat een nieuw toekomstperspectief voor een overgangsgebied? Geen simpele vraag. Wing ontwikkelde een leerwerktraject voor jonge professionals, waarbij ze leren werken vanuit een ontwerpende aanpak en tegelijkertijd samen nieuwe ideeën ontwikkelen voor de overgangsgebieden.

In de overgangsgebieden, de directe omgeving van alle stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Nederland, staat de komende jaren een hoop te gebeuren. Betrokken partijen zoeken samen naar een inrichting die bijdraagt aan natuurherstel en tegelijkertijd perspectief biedt voor de landbouw. Het ministerie van LNV nodigde 30 jonge professionals uit om te oefenen met een “ontwerpende aanpak” die mogelijke oplossingen in beeld brengt.

Leerwerktraject

Het leerwerktraject kent meerdere doelen. Het brengt jonge professionals van met verschillende achtergronden samen. Deelnemers werken onder andere bij de verschillende overheden, terreinbeheerders, agrarische collectieven en nationale parken. Door samen aan de slag te gaan, leren ze elkaars taal spreken. En hun frisse blikken kunnen nieuwe perspectieven bieden voor de vraagstukken in de overgangsgebieden. De ontwerpende aanpak helpt hen daarbij.

Ontwerpende aanpak

Bij een ontwerpende aanpak gaat het niet alleen om oplossingen, maar ook om het proces van ontwerpen: mogelijke toekomsten in beeld brengen, toetsen en aanpassen op basis van feedback. Deze flexibele en creatieve benadering kan helpen om complexe opgaven, zoals de inrichting van overgangsgebieden, stapsgewijs aan te pakken. In het leerwerktraject oefenen deelnemers aan de hand van een casus, waarbij ze samen op een creatieve manier een aantal mogelijke toekomstscenario’s ontwerpen en daarop reflecteren.

Ervaren meesters

Een aantal ervaren meesters in de ontwerpende aanpak begeleidt de jonge professionals in het toepassen van de ontwerpende aanpak op een concreet gebied. Daarnaast zorgen alle deelnemers aan het traject voor een mentor in hun eigen organisatie. Deze mentoren helpen de jonge professionals om de inzichten die zij opdoen in de organisatie verder te brengen.

Reflecteren

In groepen maken de deelnemers een ontwerp voor een bestaand overgangsgebied en op de slotdag presenteren ze hun ideeën. Daar zijn ook de meesters, mentoren en andere sleutelfiguren voor uitgenodigd. Met elkaar voeren we het gesprek over de inzichten die de jonge professionals hebben opgedaan. Hoe kunnen deze inzichten de reguliere gebiedsprocessen verrijken? Daarnaast reflecteren we op de geleerde aanpak: wat levert deze manier van kijken en werken op? En hoe kan het een plek krijgen binnen het werk in de overgangsgebieden?

“De ontwerpende aanpak leert je om creatief te denken, buiten de kaders. Want die kaders werken vaak niet mee om echt stappen te kunnen zetten in het veld”

– Deelnemer leerwerktraject Florette Reijman, provincie Gelderland –