Leertraject ontwerpende aanpak

In het vijfdaagse leertraject ‘de ontwerpende aanpak in gebiedsprocessen’ staat het werken met de ontwerpende aanpak en de meerwaarde daarvan centraal. Hoe ontstaat nieuw toekomstperspectief? Hoe ontwikkel je nieuwe ideeën voor een gebied?

Het programma bestaat uit twee interactieve trainingsdagen gericht op de verschillende facetten van de ontwerpende aanpak. Vervolgens gaan de deelnemers twee dagen aan de slag ‘in het veld’ met een concrete casus. Na afronding van deze training zijn zij bekend met de verschillende stappen en basisprincipes uit de ontwerpende aanpak, kunnen zij verschillende methoden en technieken uit de ontwerpende aanpak toepassen, en hebben zij concrete handvaten gekregen om deze toe te passen hun werkgebied.

De ontwerpende aanpak

De ontwerpende aanpak draait om het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Belangrijk in de aanpak zijn joint fact finding, open gesprekken over kennis en belangen, integratie & conceptvorming, creatieve verbeelding en visualisatie, o.a. met kaarten. In een vroeg stadium worden alle meningen en te maken keuzes helder gemaakt. Vervolgens werken alle betrokkenen samen – in een serie stappen afwisselend gericht op convergeren en divergeren – toe naar een ontwerpvoorstel voor een samenhangend en goed functionerend systeem. In het leertraject passen we deze werkwijze toe op gebiedsprocessen in het landelijk gebied.

Het leertraject is ontwikkeld in het kader van het ‘Leerwerktraject Ontwerpende aanpak overgangsgebieden’ voor young professionals t/m 35 jaar, in samenwerking met het Programma Natuur en RTLG. Daarnaast organiseren we dit traject ook incompany, op aanvraag. In overleg met u passen we het lesprogramma aan op uw vraag, de specifieke doelgroep en leervragen van de deelnemers. Het leertraject kan eventueel ook in compactere vorm gegeven worden.

Leerdoelen

  • Inzicht in de methodiek van de ontwerpende aanpak: mogelijke toekomsten in beeld brengen, deze toetsen en aanpassen op basis van feedback;
  • De ontwerpende aanpak kunnen gebruiken als methode om een open gesprek te voeren.

Doelgroep

Professionals werkend bij provincies, gemeenten, rijk, terreinbeheerders/nationale parken, agrarische collectieven of belangenorganisaties, waterschappen, particuliere ontwerp- of ecologische bureaus.

Praktische informatie

Wanneer: in overleg.
Tijdsinvestering: 4,5 dagen, waarvan 2 trainingsdagen, 2 dagen praktijkopdracht en een afsluitende ochtend/middag.
Locatie: in overleg, bij voorkeur in of bij een relevant gebied
Prijs: op aanvraag

Voor meer informatie of vragen: neem contact op met Céline Hoon via [email protected] of 0318 – 88 40 42.