Training gebiedsprocessen in het landelijk gebied

Handvatten voor een succesvol gebiedsproces

In de training gebiedsprocessen in het landelijk gebied leer je hoe je grip krijgt op complexe gebiedsprocessen. Je krijgt inzicht in wat ervoor nodig is om deze goed te organiseren of hieraan vanuit jouw rol een constructieve bijdrage te leveren. Je leert o.a. verschillende invalshoeken kennen door middel van de actoraanpak en maakt kennis met de ontwerpende aanpak. Je krijgt concrete handvatten aangereikt, met waar nodig achtergronden vanuit de theorie.

In deze training staat het schakelen tussen praktijk en beleid centraal. De training bestaat uit vier interactieve trainingsdagen, een praktijkopdracht en aanvullende inhoudelijke en methodische modules. Na deze training heb jij praktische handvatten om toe te passen binnen het gebiedsproces waar jij betrokken bij bent. Wing organiseert deze training samen met Biodiversity in business.

Leerdoelen

  • Je leert hoe je een gebiedsproces inricht, organiseert en uitvoert, onder meer door proces en inhoud aan elkaar te verbinden en te bewegen tussen de gebonden bestuurlijke ruimte en de tussenruimte waar kennis, meningen en (gebieds)initiatieven zich vormen.
  • Je leert schakelen tussen verschillende rollen in het gebiedsproces en maakt kennis met de vijf perspectieven van de actoraanpak.
  • Je leert basiskennis m.b.t. de ontwerpende aanpak toepassen in een praktijkcasus en weet wanneer een ontwerpende aanpak in te zetten in jouw gebiedsproces.
  • Je leert over specifieke inhoudelijke dan wel methodische onderwerpen in de keuzemodules.

Download het programma en een beschrijving van de modules

Doelgroep

Professionals met minstens vijf jaar werkervaring die actief betrokken zijn bij één of meerdere gebiedsprocessen, werkend bij overheden, maatschappelijke organisaties, adviesbureaus, agrarische organisaties, etc. Omdat we de verbinding leggen en schakelen tussen beleid en praktijk is het programma zowel geschikt voor beleidsmatig betrokken professionals als professionals met initiatieven die plaatsvinden binnen een gebiedsproces.

De training vindt doorgang bij minimaal 20 deelnemers en heeft een maximum capaciteit van 35 deelnemers.

Praktische informatie

  • Planning: Het programma loopt tussen oktober 2024 en februari 2025. De precieze data worden eind augustus bekend gemaakt.
  • Studiebelasting: Deelnemers nemen deel aan vier trainingsdagen en gebruiken twee dagen voor de uitvoering van de praktijkopdracht. De keuzemodules zijn elk een dagdeel. Totaal 7 dagen, met optioneel aanvullend leeswerk.
  • Locatie: Verschillende natuurinclusieve bedrijfslocaties in het midden van het land

Trainers

Het programma wordt verzorgd door verschillende trainers met ruime ervaring in de verschillende inhoudelijke thema’s. Onder andere Kees van Es, Jannemarie de Jonge en Frederiek van Lienen zullen onderdelen verzorgen. Dit wordt aangevuld met ervaren programma-, projectmanagers en initiatiefnemers die vanuit verschillende posities, zoals provincies, waterschappen of gebiedscoöperaties, werken aan gebiedsprocessen.

Kosten

  • Training incl. praktijkopdracht: €2.950, excl. keuzemodules.
  • Modules: €375 per module van een halve dag, €750 voor een module van een hele dag. We gaan ervanuit dat elke deelnemer in ieder geval twee modules volgt. Het volgen van meer modules is facultatief.
  • Prijzen zijn excl. BTW en incl. locatie, catering en materialen.

Aanmelden

De inschrijvingen openen eind augustus. Reserveer nu vast jouw plek op de wachtlijst: je ontvangt dan als eerste de trainingsdata en de mogelijkheid tot definitief inschrijven. Als je nu je interesse kenbaar maakt, krijg je bij inschrijving een early bird korting van €100.

Interesse kenbaar maken

Voor meer informatie of vragen: neem contact op met Céline Hoon via [email protected] of 0318 – 88 40 42.