Kees van Es

“Vanuit inhoudelijke opgaven en ambities partijen, projecten en programma’s organiseren en partijen verbinden”

De kracht van Kees is om vanuit inhoudelijke opgaven en ambities partijen, projecten en programma’s betrouwbaar te organiseren en partijen, van bestuur tot medewerker, te verbinden. Eerder werkte hij al aan grote programma’s rond de Waddenzee. Sinds juni 2015 werkt Kees bij Wing.

“Voordat ik bij Wing kwam, heb ik als manager van het Programma Rijke Waddenzee natuurorganisaties, vissers, overheden en bedrijfsleven bijeen gebracht en concrete resultaten geboekt. Bijvoorbeeld als het gaat om de transitie van de visserijsector in de Waddenzee en de uitwerking van de Vismigratierivier. Bovendien ontwikkelde ik als programmadirecteur van het Deltaprogramma Waddengebied samen met mijn team een duidelijke strategie voor de omgang met de klimaatverandering en waterveiligheid in het Waddengebied.

Mijn ervaring op het gebied van project- en programma-management en kennis van ruimtelijke ontwikkeling, waterveiligheid, natuur en energie wil ik graag inzetten om mooie ambities om te zetten in concrete projecten en resultaten. Zo werk ik nu als programmamanager aan de uitvoering van projecten binnen het programma ‘Vitale Kust Eems-Dollard’ en werken we met de Waddeneilanden aan de ontwikkeling van het programma ‘Eilanden op Eigen Kracht’.