De Waddeneilanden duurzaam bereikbaar

Vanaf de planning, de heenreis en het verblijf op een Waddeneiland tot en met de terugreis. Nu zijn het allemaal losse schakeltjes. Maar als het aan de betrokken overheden en rederijen in het Waddengebied ligt, kunnen mensen in 2030 van deur tot deur duurzaam reizen. Samen met P2 vervulde Wing een ondersteunende rol bij de verkenning van de mogelijkheden.

De Waddenzee is Werelderfgoed en de eilanden trekken dan ook veel bezoekers. De veerverbindingen zijn dé levensaders voor de eilanden. De concessie van de veerboten lopen af in 2029 en worden al eerder tussentijds geëvalueerd. Daarom is het goed om nu al na te denken over de toekomst. De eilanden willen stappen zetten om duurzamer te worden en op termijn energieneutraal te zijn.

Organisatie en ontwerp

Samen met vervoerders, gemeenten en andere overheden, en natuurorganisaties heeft het Programma Rijke Waddenzee een eerste verkenning uitgevoerd naar duurzame bereikbaarheid van het Waddengebied in de toekomst. Wing en P2 hebben geholpen om drie sessies hierover te organiseren in Harlingen, en hebben ook veel interviews gehouden met betrokkenen. Wing heeft de duurzame bereikbaarheid letterlijk in beeld gebracht met tekeningen en ontwerpen.

Inspelen op vervoersstromen

Duurzame bereikbaarheid omvat de hele vervoersketen, “van thuis naar huisje”. Veel eilandbewoners reizen dagelijks naar school of werk op het vasteland. Zij hebben behoefte aan een betrouwbare dienstregeling. Jaarrond zijn er vele toeristen uit Nederland en Duitsland met afgeladen auto’s, fietsen of met de trein en slechts een rugzakje naar de eilanden gaan. Zij stellen verschillende eisen aan het vervoer. Verder is er een gestage stroom vrachtvervoer om  winkels, hotels en restaurants te bevoorraden. Beter inspelen op de uiteenlopende vragen van reizigers, biedt ook kansen voor verduurzaming. Bijvoorbeeld door normale en snelle overtochten aan te bieden, verschillende vormen van vervoer beter te koppelen en vracht- en personenverkeer te scheiden.

Eén loket voor rust en ruimte

Daarnaast valt veel te winnen met stille, zuinigere en schonere veerboten, zoals de nieuwe veerboot op Texel. Ook elektrische (deel)auto’s en taxi’s, en duurzaam OV-vervoer helpen. Net als een goede afstemming tussen de trein- en busvervoer naar de haven, de veerdiensten en OV-vervoer op het eiland. Idealiter kunnen mensen straks via één loket, bijvoorbeeld een app, al hun vervoer, overnachtingen en excursies regelen. Dan laten toeristen de auto vaker thuis of aan de wal. Bovendien kan de reis dan een echte belevenis worden. Door bijvoorbeeld te zorgen dat de app, maar ook de inrichting in de veerhavens, terminals en veerboten de unieke waarden van het Waddengebied uitstralen: rust, ruimte en natuur.

Agenderend

Deze en andere ideeën zijn terug te lezen in het rapport over de verkenning, die vooral agenderend is geweest. Het thema bereikbaarheid is breder dan te ondiepe vaargeulen. De uitdaging is nu om de trajecten per eiland verder uit te werken. Sommige eilanden hebben al stappen gezet. Bovendien is een nadere analyse van de behoeften van reizigers nodig, om te kijken hoe duurzame nieuwe vervoersconcepten zich de komende jaren gaan ontwikkelen.

Samenwerkingspartner(s)

P2 (Paul Veelenturf)

Download/Links