Deltaplan voor de hoge zandgronden

Boeren en natuurbeheerders op de hoge zandgronden in Zuid- en Oost-Nederland kampen steeds vaker met droogte. Wing hielp maatschappelijke debatten over de waterschaarste organiseren. Vervolgens werkten de betrokken partijen maatregelen uit, die nu worden uitgevoerd als onderdeel van het Deltaprogramma.

Boeren en natuurbeheerders op de hoge zandgronden in Zuid- en Oost-Nederland kampen ‘s zomers steeds vaker met watertekorten. Deze waterschaarste neemt door klimaatverandering alleen maar toe. Tussen 2012 en 2017 zetten bestuurders in Zuid- en Oost-Nederland de droogteproblematiek eerst op de politieke en maatschappelijke agenda. Vervolgens werd het een volwaardig onderdeel van het Deltaprogramma. Wing hielp conferenties en regiodebatten organiseren en begeleidde de uitwerking van een programma met maatregelen.

Debatten en werkprogramma

Een grote conferentie in juni 2012 bracht de problematiek voor het politieke en maatschappelijke voetlicht. Lopende projecten toonden de praktijk van de droogte aan de deelnemers. En de aanwezige gedeputeerden en dijkgraven onderschreven met de deltacommissaris een gezamenlijke verklaring. Vervolgens konden belanghebbenden in twee regiodebatten meedenken over de plannen. Daarna werden de hoofdlijnen met alle betrokken partijen uitgewerkt tot een breed gedragen werkprogramma met maatregelen voor 2016 tot 2021. Twee regionale bijeenkomsten in 2016 vormden de aftrap voor de uitvoering van dit programma.

Energie en betrokkenheid

De grote conferentie en de vier regiobijeenkomsten over vier jaar, maar ook de gezamenlijke uitwerking van het programma, bleken een goede manier om de energie en betrokkenheid in de regio tot stand te brengen en te verankeren. Concreet heeft dit ertoe geleid dat boeren, waterschappen, terreinbeheerders en gemeenten vanaf 2016 een programma van maatregelen uitvoeren om water te sparen, aan te voeren en langer vast te houden en om zich beter voor te bereiden op en aan te passen aan klimaatverandering. Terugkijkend zijn de bestuurders er goed in geslaagd om de hoge zandgronden volwaardig opgenomen te krijgen in het Deltaprogramma. We zijn er als Wing trots op dat we daaraan mochten bijdragen.

Samenwerkingspartners

Stuurgroep DHZ (Deltaplan Hoge Zandgronden Zuid-Nederland) en Stuurgroep ZON (Zoetwatervoorziening Oost-Nederland)