Energieateliers Cleantech Regio

Onze energievoorziening zal de komende decennia ingrijpend veranderen. De Cleantech Regio wil ook haar steentje bijdragen aan de transitie naar duurzame energie. Door energie-ateliers te organiseren, helpt Wing de betrokken gemeentes om bewustzijn te creëren en concrete vervolgstappen te zetten.

De Stedendriehoek-gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen werken met ondernemers en bewoners samen aan een energie-neutrale en duurzame economie en samenleving. Tussen 2018 en 2023 wil de zogeheten Cleantech Regio  concrete stappen gaan zetten. Daarom willen de gemeenten bewustwording creëren over de omslag naar duurzame energie en daarmee de basis leggen voor duurzame plannen en vervolgstappen. Provincie Gelderland ondersteunt de Cleantech Regio hierbij.

Cleantech regio
Cleantech regio

Actief kennismaken

Gemeenteraden zijn zich vaak beperkt bewust van de grote opgave van de energietransitie. Om gemeenteraden en nieuwe raadsleden te informeren en te betrekken bij de energietransitie, organiseert de Cleantech Regio met hulp van Wing energie-ateliers. In de ateliers maken de deelnemers actief kennis met de uitdagingen van de energietransitie, bijvoorbeeld aan de hand van “de energiedialoog ”.

Urgentie en routes

De energie-ateliers zijn zowel gericht op de politiek, als ook op lokale bedrijven en ondernemers, maatschappelijke partijen, energiecoöperaties en woningbouwcorporaties. De deelnemers krijgen een beeld van de urgentie van de omschakeling naar duurzame energie, de huidige situatie en de doelen. Verder gaan ze in gesprek over mogelijke routes voor de komende jaren.

Lokaal en regionaal samenspel

De ateliers sluiten per gemeente aan bij de lokale omstandigheden en mogelijkheden. Ook wordt de regionale samenwerking besproken. Samenwerking is hard nodig, bijvoorbeeld bij onderwerpen als de ontwikkeling van regionale warmtenetten en grootschalige energieopwekking aan de rand van gemeentegrenzen. Of rondom mogelijke aanpassingen van de energie-infrastructuur om te kunnen voldoen aan de veranderingen in de toekomstige energievraag. Het is belangrijk daar samen tijdig over na te denken. Met de energie-ateliers legt de Cleantech Regio de basis voor de volgende stappen.

Samenwerkingspartner

Cleantech Regio. www.cleantechregio.nl