Eric Spies

“Te gek om duurzaamheidsambities van verschillende stakeholders scherp om te zetten in heldere uitvoeringsprogramma’s”

Eric heeft brede ervaring in de organisatie van duurzame en ruimtelijke processen. Hij heeft een sterk analytisch vermogen, conceptuele denkkracht en pragmatische aanpak. Ook haalt Eric het beste uit de samenwerking tussen partijen.

“De uitdagingen van zowel publieke als private partijen in de verschillende fasen van een duurzame opgave zijn me bekend. Ik ben in staat om de duurzaamheidsambities van de verschillende stakeholders scherp te formuleren en om te zetten in heldere uitvoeringsprogramma’s. Van verkenning tot uitvoering van het programma hou ik de focus op het resultaat.

Voor ik bij Wing kwam, ben ik jarenlang actief geweest als duurzaam ondernemer en procesconsultant in duurzame gebiedsontwikkeling. Mijn kernwaarden zijn vertrouwen, verantwoordelijkheid en plezier.”