Omgevingsvisie Bronckhorst 2035

Gemeente Bronckhorst heeft samen met Wing een compacte omgevingsvisie voor 2035 opgesteld. We formuleerden strategische keuzes en spraken hierover met betrokkenen in ‘de week van de omgevingsvisie’. Voor vijf iconische gebiedstypen hebben we streefbeelden ontwikkeld. In elk streefbeeld zie je de richtinggevende uitspraken die daar aan de orde zijn. 

In 2022 of 2023 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. Deze wet bundelt 26 bestaande wetten voor ruimtelijke ontwikkeling en vraagt om een gebiedsgerichte werkwijze waarin participatie en initiatief een belangrijke rol spelen. Deze nieuwe werkwijze vormt een uitdaging voor gemeenten, maar een verstandig opgestelde omgevingsvisie biedt hier handvaten voor. De gemeente Bronckhorst heeft Wing gevraagd om nadere invulling te geven aan haar strategische thema’s en de stem van belanghebbenden op te halen en mee te wegen. Bronckhorst kent vijf strategische opgaven, namelijk sterke dorpen en leefbaar platteland, landschappelijke kwaliteit, slimme economie en landbouw, energie en klimaat en gezonde leefomgeving.

Voorpagina van de door Wing vormgegeven visie, met dronebeelden (Omgevingsvisie 2035: Bronckhorst twee keer zo mooi)

Participatie door belanghebbenden

In twee rondes met werkateliers en gedurende de “week van de omgevingsvisie” konden betrokken inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hun kennis en visie op de thema’s en vraagstukken delen en hun wensen voor de toekomst bespreken. Tijdens de week van de omgevingsvisie konden de betrokkenen zowel online via de bewonersenquête “Bronckhorst spreekt” deelnemen als ter plaatse bij een gepimpte pipowagen die verschillende plekken in de gemeente aandeed. Door informatie in tekst maar ook op kaart te ordenen kregen we de overlappingen en raakvlakken tussen de thema’s boven water, evenals de dilemma’s en kansen.

Samenwerking met de gemeente

De kracht van dit project ligt in de nauwe samenwerking met de gemeente. Gedurende drie maanden heeft het kernteam twee dagen per week corona-proof samengewerkt op het gemeentehuis. De korte lijnen maakten het mogelijk om doortastend het creatieve schrijf- en ontwerpproces te doorlopen. Ook zorgde het voor een snelle schakeling met beleidsexperts.

Vijf streefbeelden

Dankzij onze interactieve werkwijze en de ontwerpkracht konden we de kern van de visie vatten in vijf streefbeelden. In deze streefbeelden komen de richtinggevende uitspraken samen voor vijf karakteristieke gebiedstypen: in en rond een buurtschap, rond een dorp, in een dorp, in het landelijk gebied, en op landgoederen. Aangevuld met de door Wing opgestelde “Bronckhorster Atlas” en de handreiking “Kernkwaliteiten Landschap Bronckhorst” vormt de visie een sterke basis voor gebiedsgericht en integrerend werken met initiatieven. De visie is op 24 februari 2022 door de gemeenteraad vastgesteld.

Streefbeeld 2035: In en rond een buurtschap (Omgevingsvisie 2035: Bronckhorst twee keer zo mooi)

Links