Projecten

Wing werkt voor overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.
Toon filters

Werkvelden

Rollen

Tags

Samen zetten we stevige resultaten neer.

Effect van stikstofdepositie op kwetsbare natuur

Stikstof gebiedsgericht aanpakken in Zuid-Holland

project
Het stikstofoverschot is schadelijk voor natuurgebieden. Daarom werken provincies met lokale overheden en andere betrokkenen…
Biodivers boeren op Schiermonnikoog

Biodivers boeren op Schier

project
Op Schiermonnikoog gaan zeven melkveehouders het aantal melkkoeien met een derde terugbrengen om de stikstof-uitstoot…
Naar een nieuw systeem stikstof

Naar een nieuw systeem voor vergunningverlening stikstof

project
Na de uitspraak van de Raad van State in 2019 ontstond de stikstofcrisis. Duizenden bouwprojecten…
Natuur inclusieve landbouw in de noordelijke kleischil

Natuurinclusieve landbouw in de Noordelijke kleischil

project
De boeren in de Friese en Groningse kleischil willen toe naar een natuurinclusieve landbouw. Samen…
Evaluatie Waddenfonds geeft richting tot 2026

Evaluatie Waddenfonds geeft richting tot 2026

project
Het Waddenfonds beoogt om een duurzame ecologie en economie in het Waddengebied te stimuleren door…
Kansen voor windturbines bij waterschappen

Kansen voor kleine windturbines bij waterschappen

project
Ook waterschappen willen hun steentje bijdragen aan een duurzame energievoorziening. Daarom besloten ze te verkennen…
Kennis over de Noordzee verkennen

Kennis over de Noordzee verkennen

project
Activiteiten als scheepvaart, windmolenparken en visserij brengen de natuur in de Noordzee en andere grote…
'Wij maken Nederland' academie leerlijn Democratie en Energie

WMNL-academie: leerlijn Democratie en Energie

project
De energietransitie zal een enorme impact hebben. Hoe zorg je ervoor dat iedereen kan participeren?…
Landgoed Grootstal

Voedsellandschap Landgoed Grootstal – Zuidflank

project
Landgoed Grootstal ligt in de zuidflank van Nijmegen en verbindt de stad met het platteland.…