Projecten

Wing werkt voor overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.
Toon filters

Werkvelden

Rollen

Tags

Samen zetten we stevige resultaten neer.

Visie op windenergie en landschapskwaliteit

Visie op windenergie en landschapskwaliteit

project
Het ontwerp van landschappen met windmolens krijgt vaak onvoldoende aandacht. Twaalf landschapsarchitectenbureaus ontwikkelden onder de…
Fietsers rusten uit op Veluwe Kootwijk recreatiezonering

Veluwse natuur beschermen en beleven

project
Recreanten weten de Veluwse natuurgebieden goed te vinden. Om de waardevolle natuur op de Veluwe…
Verkenning energie, landschap en klimaat in Assen

Verkenning energie, landschap en klimaat in Assen

project
Assen staat voor belangrijke keuzes in de overgang naar duurzame energie, die hun weerslag zullen…
Effect van stikstofdepositie op kwetsbare natuur

Stikstof gebiedsgericht aanpakken in Zuid-Holland

project
Het stikstofoverschot is schadelijk voor natuurgebieden. Daarom werken provincies met lokale overheden en andere betrokkenen…
Biodivers boeren op Schiermonnikoog

Biodivers boeren op Schier

project
Op Schiermonnikoog gaan zeven melkveehouders het aantal melkkoeien met een derde terugbrengen om de stikstof-uitstoot…
Naar een nieuw systeem stikstof

Naar een nieuw systeem voor vergunningverlening stikstof

project
Na de uitspraak van de Raad van State in 2019 ontstond de stikstofcrisis. Duizenden bouwprojecten…
Natuur inclusieve landbouw in de noordelijke kleischil

Natuurinclusieve landbouw in de Noordelijke kleischil

project
De boeren in de Friese en Groningse kleischil willen toe naar een natuurinclusieve landbouw. Samen…
Evaluatie Waddenfonds geeft richting tot 2026

Evaluatie Waddenfonds geeft richting tot 2026

project
Het Waddenfonds beoogt om een duurzame ecologie en economie in het Waddengebied te stimuleren door…
Kansen voor windturbines bij waterschappen

Kansen voor kleine windturbines bij waterschappen

project
Ook waterschappen willen hun steentje bijdragen aan een duurzame energievoorziening. Daarom besloten ze te verkennen…