Projecten

Wing werkt voor overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.
Toon filters

Werkvelden

Rollen

Tags

Samen zetten we stevige resultaten neer.

Met kansenkaarten in gesprek over kringlooplandbouw

project
Waar liggen kansen voor de ontwikkeling van de verschillende vormen van kringlooplandbouw? Wat kan waar?…

Parel van de Waddenzee, de haven van Den Oever

project
Hoe ziet de toekomst voor de haven van Den Oever eruit? De haven ligt in…

Evaluatie structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek

project
De Duin- en Bollenstreek is een regio met internationale bekendheid vanwege de Keukenhof en de…

Het Groene Hart als energielandschap in 2050

project
Het Bestuurlijk Platform Groene Hart initieerde een ontwerpend onderzoek naar grootschalige opwek van duurzame energie…

Welke rol heeft de regio in de transitie van het landelijk gebied?

project
Samen met de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen heeft Wing bekeken wat deze regio kan betekenen voor…

Mag, durf, kan, moet, en wil ik dit zeggen? Informeel leiderschap in gesprekken voor de jonge professional

project
Leer herkennen wanneer een ander gesprek nodig is en hoe je hier richting aan kan…

Buitengebied West in balans

project
Het agrarische karakter van het Buitengebied West bij Amersfoort dreigt te verdwijnen doordat steeds meer…
Header door de Urbanisten

Stad en water in Twente, anno 2075

project
In Hengelo waadt men door beken, Enschede is als een groene spons en Almelo ligt…

Integraal plan op Landgoed Linschoten

project
Met pachters, beheerder en bestuur van Landgoed Linschoten is Wing bezig een plan te ontwikkelen…