Projecten

Wing werkt voor overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.
Toon filters

Werkvelden

Rollen

Tags

Samen zetten we stevige resultaten neer.

Omgevingsvisie Bronckorst 2035

Omgevingsvisie Bronckhorst 2035

project
Gemeente Bronckhorst heeft samen met Wing een compacte omgevingsvisie voor 2035 opgesteld. We formuleerden strategische keuzes en…
Online participatie bij nieuwe energie Venlo

Online participatie bij nieuwe energie Venlo

project
De gemeente Venlo heeft samen met belanghebbenden een beleidskader nieuwe energie ontwikkeld. Wing heeft hierbij…
De energietransitie van onderaf

De energietransitie van onderaf

project
De regio Arnhem-Nijmegen staat voor een grote uitdaging: de energietransitie. Hierbij denken burgerinitiatieven en lokale…
Verkenning wieringerhoek

Verkenning Wieringerhoek

project
In de Wieringerhoek, de noordwestpunt van Noord-Holland, liggen allerlei kansen om de ecologie, de economie…
Visie op windenergie en landschapskwaliteit

Visie op windenergie en landschapskwaliteit

project
Het ontwerp van landschappen met windmolens krijgt vaak onvoldoende aandacht. Twaalf landschapsarchitectenbureaus ontwikkelden onder de…
Fietsers rusten uit op Veluwe Kootwijk recreatiezonering

Veluwse natuur beschermen en beleven

project
Recreanten weten de Veluwse natuurgebieden goed te vinden. Om de waardevolle natuur op de Veluwe…
Verkenning energie, landschap en klimaat in Assen

Verkenning energie, landschap en klimaat in Assen

project
Assen staat voor belangrijke keuzes in de overgang naar duurzame energie, die hun weerslag zullen…
Effect van stikstofdepositie op kwetsbare natuur

Stikstof gebiedsgericht aanpakken in Zuid-Holland

project
Het stikstofoverschot is schadelijk voor natuurgebieden. Daarom werken provincies met lokale overheden en andere betrokkenen…
Biodivers boeren op Schiermonnikoog

Biodivers boeren op Schier

project
Op Schiermonnikoog gaan zeven melkveehouders het aantal melkkoeien met een derde terugbrengen om de stikstof-uitstoot…