Veluwse natuur beschermen en beleven

Recreanten weten de Veluwse natuurgebieden goed te vinden. Om de waardevolle natuur op de Veluwe te behouden, zoekt de provincie Gelderland een betere balans tussen natuurbescherming en recreatie. Wing begeleidt dit proces en brengt de maatregelen én wensen samen van gebruikers en bewoners in verschillende gebieden.

Veel recreanten uit de omgeving en van verder weg waarderen de Veluwse natuur en komen er wandelen, fietsen of mountainbiken. De provincie Gelderland wil een betere balans bewerkstelligen tussen recreatie en natuur. In sommige Natura2000-gebieden hebben kwetsbare planten- en diersoorten namelijk te lijden van onder meer de verstoring door recreatie, verkeer en evenementen. Sommige soorten dreigen zelfs uit te sterven. Om dit te voorkomen wil Gelderland de recreatie in goede banen leiden en er zones voor instellen. In gebieden waarin verschillende belangen spelen, betrekt de provincie bewoners, ondernemers en belangenorganisaties bij de uitwerking hiervan.

Participatie bewoners en gebruikers

Wing organiseert de participatie van bewoners en gebruikers en de samenwerking tussen provincie, terreinbeheerders en gemeenten voor de gebieden Kootwijk en omgeving, Hulhorster- en Beekhuizerzand en de driehoek Garderen-Voorthuizen-Putten. Hiervoor voert Wing gesprekken met de betrokkenen over de benodigde en gewenste maatregelen. De kwestie ligt gevoelig omdat mensen de natuurgebieden vaak zien als hun achtertuin, waar ze altijd terecht willen kunnen. En van sommige plekken met een open en rustig karakter, zoals zandverstuivingen, is verstoring moeilijk voorstelbaar. De bewoners zijn zeer betrokken bij de gebieden. Wing benut hun gebiedskennis om tot logische en praktisch uitvoerbare maatregelen te komen.

Van conceptzoneringskaart naar maatregelen

Veluwse natuur beschermen en beleven met een goede balans tussen  natuurbescherming en recreatie
Zoneringskaart Kootwijk voorbeeld concept [Wing 2021]

Eerder is een conceptzoneringskaart gemaakt waarop aangegeven staat in welke zones met welke intensiteit gerecreëerd kan worden om kwetsbare soorten voldoende te beschermen. Deze kaart hebben we opgesteld met behulp van ecologen. Tijdens de gesprekken krijgen bewoners en gebruikers ook de mogelijkheid zich uit te spreken over de haalbaarheid en wenselijkheid van de zonering. Als volgende stap wordt bekeken welke maatregelen noodzakelijk én wenselijk zijn in de verschillende zones. Wing brengt dit in kaart in de eindrapportage.

Masterplan Veluwezoom

Wing is bovendien actief in de zuidoostelijke Veluwezoom. Met de gemeenten Rheden Rozendaal en Natuurmonumenten ontwikkelt Wing daar een Masterplan voor de Veluwezoom. Hier gaat het om het gastvrij inrichten van het gebied zonder de huidige overlast van gemotoriseerd. Dit gaat waarschijnlijk gepaard met ingrijpende keuzes voor de infrastructuur op en om de Posbank. Hierover volgt in een latere nieuwsbrief meer informatie.

Samenwerkingspartner

Bureau Buiten

Lees verder

www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl