Werken aan een natuurinclusief Zeeland

De Provincie Zeeland streeft naar een natuurinclusieve samenleving en zoekt naar mogelijkheden om dit te stimuleren. Dat vraagt een nieuwe manier van werken, zowel van de provinciale organisatie zelf als van organisaties, bedrijven en andere overheden in Zeeland. Wing verkent hoe dit natuurinclusief werken vorm kan krijgen.

De Provincie Zeeland streeft naar een natuurinclusieve samenleving met meer gezonde natuur, overal en voor iedereen. Dit zorgt voor een prettige leefomgeving. Niet alleen voor de Zeeuwse inwoners, maar ook voor de vele toeristen die jaarlijks op bezoek komen. Natuurinclusief werken betekent dat de natuur wordt meegewogen in alle domeinen. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt zo vroeg mogelijk gekeken hoe schade aan natuur kan worden vermeden en welke kansen en mogelijkheden er zijn om de natuur een handje te helpen.

Goede voorbeelden

In 2023 zijn we verkennend gestart met een eerste gespreksronde met vertegenwoordigers van de verschillende domeinen die de Agenda Natuurinclusief kent. Zo spraken we met provincieambtenaren van onder andere bouw, infrastructuur, landbouw en energie. We bespraken welke kansen zij zagen voor natuurinclusief werken en wat daar in hun ogen voor nodig is. Zo bleek er behoefte aan goede voorbeelden die handelingsperspectief bieden. Om daar invulling aan te geven organiseerden we een werksessie bij de natuurinclusieve camping Ons Buiten. Vijf goede voorbeelden uit de provincie lieten daar zien hoe zij al natuurinclusief werken en vertelden hoe de provincie hen daarbij kan helpen. Zo vertelde de woningbouwcoöperatie Zeeuwland hoe zij hun huurders helpen bij het vergroenen van hun tuin. En basisschool de Palmenhof liet zien wat het groene schoolplein hen oplevert, dat ze aanlegden samen met IVN in het kader van de Groene Revolutie.

Kansenkaart

De resultaten van dit traject staan in de Kansenkaart 1.0 Natuurinclusief werken in Zeeland. De kansenkaart laat zien wat er allemaal al gebeurt op het vlak van natuurinclusief werken en nodigt ook uit om verder te praten over welke mogelijkheden er nog meer zijn. Dat gesprek met de samenleving, is dan ook een volgende stap. De kansenkaart biedt daarvoor een mooie basis.