#gebiedsproces

Toekomstbestendige landbouw op het Eiland van Dordrecht

blog
Hoe kan toekomstbestendige landbouw op het eiland van Dordrecht eruit zien? Gebiedspartners gingen samen met…

Een frisse blik op de overgangsgebieden

project
Hoe ontstaat een nieuw toekomstperspectief voor een overgangsgebied? Geen simpele vraag. Wing ontwikkelde een leerwerktraject…

Stappenplan als handvat voor gebiedsontwikkeling in overgangsgebieden

project
De werkgroep Overgangsgebieden Natura2000 heeft zich, onder begeleiding van Wing, gebogen over een nieuw perspectief…

Vanuit boerenkracht

blog
Drie agrarische collectieven in Groningen en Friesland willen de problemen met stikstof, water en natuur…
Bodemwaterspel

Spelenderwijs ervaren wat ‘water en bodem sturend’ betekent

blog
Spelenderwijs ontdekken hoe het principe ‘water en bodem sturend’ de ruimtelijke inrichting beïnvloedt? Dat kan…

Integraal plan op Landgoed Linschoten

project
Met pachters, beheerder en bestuur van Landgoed Linschoten is Wing bezig een plan te ontwikkelen…
Header

Ontwerp als middel in plaats van doel

blog
Sprookjes schrijven, door weilanden ploeteren, de ideale as-hoogte van een windturbine ontdekken en je over…

Vrije ruimte creëren in gebiedsprocessen

blog
Hoe kun je een gebiedsproces inrichten met ruimte voor gebiedseigen innovatie én komen tot heldere…
Weiland met sloot, koeien en boom

De overgangsgebieden, een historische transitie

blog
Nederland staat aan het begin van een historische transitie. In de overgangsgebieden moeten landbouw en…