Uitgelicht: Wing bloeit

Wing bloeit en groeit! De afgelopen maanden hebben we er nieuwe collega’s bij gekregen én openden we ons kantoor in Groningen. Kees van Es vertelt u er in deze Uitgelicht alles over.

Vertrouwen. Bij veel thema’s waar Wing bij betrokken is, is dat het sleutelwoord. De energietransitie, de klimaatdialoog, de versterkingensopgave in Groningen, de inpassing van windmolens in het landschap, de transitie van de landbouw. Vertrouwen van de burger in de overheid. Vertrouwen in een zorgvuldig proces. Vertrouwen dat partijen volwaardig betrokken worden en niet achteraf ‘bij het kruisje hoeven te tekenen’. In veel projecten waar Wing bij betrokken is, staat het organiseren van een goed proces- en bestuurlijk ontwerp centraal om met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden samen te zoeken naar gezamenlijk oplossingen. De begeleiding van de Klimaattop Renkum en Landbouwtransitie Salentein zijn hier mooie voorbeelden van.

Bovendien merken we steeds vaker dat een goed ruimtelijk ontwerp, als basis om met elkaar de dialoog te voeren, helpt. Projecten als Regio van de Toekomst, het groenblauwe meerjarenperspectief Almere en Landschappelijke analyse Zaandam zijn voorbeelden waar het ruimtelijk ontwerp zijn meerwaarde bewijst. In het afgelopen jaar heeft Wing ook volop geïnvesteerd in capaciteit en expertise in het ruimtelijk domein. Zo versterken Luc Joosten en John van de Lagemaat ons team. Vanuit een landschappelijke -en ontwerpende invalshoek dragen zij bij aan opgaven als klimaatadaptatie, waterveiligheid, energietransitie, integrale gebiedsontwikkeling en recreatie.

Ook op andere terreinen werd geïnvesteerd. Sinds maart 2019 werkt Keimpe Wieringa bij Wing. Keimpe brengt als voormalig sectorhoofd bij het Planbureau voor de Leefomgeving een groot landelijk en internationaal netwerk mee en heeft veel ervaring met het uitvoeren van beleidsevaluaties en toekomstverkenningen op het gebied van landbouw, afval, luchtkwaliteit, klimaatadaptatie en natuur.

In de afgelopen jaren is Wing ook steeds actiever geworden in de noordelijke provincies. We werken daar nu aan projecten en programma’s in de Wadden en het Eems-Dollardgebied, Holwerd aan Zee, en rond de inpassing van windmolens in het landschap, klimaatadaptie en toekomst van de landbouw. Met de komst van Irene van Dorp en de opening van een tweede Wing vestiging in Groningen willen we daar de komende jaren nog een impuls aan geven. Irene werkte bij de provincie Groningen als programmamanager Economie en Ecologie in Balans in het Eems-Dollardgebied. Zij heeft veel ervaring met het opbouwen van een duurzame relatie tussen bedrijfsleven en natuurorganisaties, zodat vanuit vertrouwen gewerkt wordt aan gezamenlijke oplossingen.

U bent van harte welkom voor een kopje koffie in ons nieuwe kantoor te Groningen, maar uiteraard ook op onze vertrouwde stek in Wageningen.