Dijk langs de Wilde Waal

Landschapsarchitecten van Wing werken sinds een jaar aan een dijkversterking van de Waaldijk in de gemeente Neder-Betuwe. Dit is interessant werk op het raakvlak van verschillende disciplines, namelijk ruimtelijk ontwerp en de technische waterwereld. We laten zien wat verschillende maatregelen om de dijk veiliger te maken, betekenen voor het landschapsbeeld en de bijbehorende cultuurhistorische waarden.

Royal HaskoningDHV heeft Wing gevraagd om mee te werken aan de dijkversterking Neder-Betuwe, voor het waterschap Rivierenland. Het gaat om een dijk van 20 kilometer, die grotendeels verhoogd en versterkt moet worden. Hiervoor is vaak een verbreding van de dijk noodzakelijk. Rondom de dijk liggen tal van cultuurhistorische en ecologische waarden en er wonen en werken vele mensen.

Ontwerpproces

De samenwerking startte in 2018. Sindsdien werkt Wing met het projectteam op een projectkantoor in IJzendoorn, in de uiterwaarden van de Waal. Een groot aantal expertises werkt hier samen. Het ontwerpproces bestaat uit een voortdurende afstemming tussen berekeningen, visualisatie van dimensies en het bepalen van de effecten, kosten en vormgeving van de dijk in het landschap. Soms moeten er ongelijkwaardige zaken worden afgewogen zoals enerzijds behoud van een boomgaard of anderzijds een heel lichte opstuwing van het rivierwater. Het team werkt samen met verschillende overlegorganen die waken over de projectdoelen en de ruimtelijke kwaliteit. Rond de jaarwisseling 2019/2020 komt er een voorkeursalternatief voor alle onderdelen van de dijk.

Afbeelding: Visualisatie van dimensionering van de Wilde Waal
Afbeelding: Visualisatie van dimensionering

Geweldige plek

Bijzonder is het werken parallel aan allerlei technische en rekenkundige onderzoeken. Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en specifiek voor de Waal worden er methoden uitgeprobeerd om met minimaal ruimtebeslag toch maximale veiligheid te verkrijgen. Voor Wing is het zaak om het belang van landschapskwaliteit op de verschillende locaties helder in beeld te krijgen en mogelijkheden voor een betere dijk te ontdekken. Het gaat immers om meer dan veiligheid. De Waaldijk is een geweldige plek voor het beleven van de Betuwe en voor het beleven van de Waal. En ook de dijk zelf is een attractie op zich!

Zie ook

 Foto: de Waalbanddijk met zicht op de kerk van Hien