Meerjarenperspectief GroenBlauw Almere

De gemeente Almere slaagt goed in de inbedding van groen en water in een zich voortdurend ontwikkelende stad. Andersom is de inbedding van de stad in het al bestaande groen en het aanwezige water, ook succesvol. De visie van de gemeente is echter toe aan een update en Wing ondersteunt Almere hierbij.

Het raamwerk van groen en water is erg belangrijk voor het vestigingsklimaat en de leefbaarheid in de stad. De gemeente wil dit zogenoemde groenblauwe raamwerk inzetten om Almere te profileren als groene en gezonde stad. De stad als landgoed omgeven door deltanatuur, dat is het beeld dat de gemeente wil uitdragen. Na tien jaar is de visie ‘De Groenblauwe Hoofdstructuur van Almere 2030’ dan ook toe aan een update, het Meerjarenperspectief GroenBlauw Almere.

Het Meerjarenperspectief GroenBlauw Almere, Wing 2019

Overkoepelend perspectief

De gemeente Almere doet hierbij een beroep op Wing en op de verschillende disciplines die we bij Wing in huis hebben. Denk hierbij aan inhoudelijke thema’s als landschap, natuur, klimaat, energie en water. Wing trekt samen op met de programmamanager Groenblauw en de relevante afdelingen binnen de gemeente. Ook externe partijen zoals de provincie, waterschap en terreinbeherende organisaties als Staatsbosbeheer en het Flevolandschap krijgen een actieve rol. Wing begeleidt eveneens het bestuurlijke proces en ontwikkelt het overkoepelende perspectief in woord en beeld.

Investeringsagenda

Eerst gaan we de eerdere succesfactoren voor het groene en blauwe domein in de stad en de regio in ogenschouw nemen. Wat werkt, en wat werkt hier niet? In thematische ateliers gaan betrokkenen vervolgens op regionaal-, stads,- en wijkniveau aan de slag. Ze werken aan de groenblauwe infrastructuur in relatie tot bijvoorbeeld het vestigingsklimaat, de natuur en biodiversiteit, het welzijn van inwoners en vraagstukken rondom de klimaatverandering en de energietransitie. Naast het nieuwe perspectief komt er ook een investeringsagenda, zodat het groenblauwe raamwerk versterkt kan worden.

Samenwerkingspartners

Staatsbosbeheer, Flevolandschap, Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland