Opgaven in beeld

Natuurmonumenten kijkt vooruit. Hoe kan zij de natuur in Nederland de komende jaren versterken? Welke opgaven komen er op de organisatie af? Wat is nodig? En waar krijgen de medewerkers energie van? De ontwerpers van Wing en Waardenburg Ecology, organiseerden tientallen workshops voor boswachters en stafmedewerkers door het héle land. Voor elk van de 23 beheereenheden legden we de opgaven in woord en beeld vast.

Met het project ‘Opgaven in Beeld 2.0’ wilde Natuurmonumenten in beeld brengen voor welke opgaven zij de komende jaren staan. Met als centrale vraag: hoe kunnen we de natuur in Nederland versterken? Dit kreeg vorm via een bijzonder proces. Talrijke medewerkers uit de 23 beheereenheden mochten meedenken. Welke opgaven zien zij als urgent? En wat inspireert hen?

Een schatkist

Per beheereenheid organiseerden we twee workshops, waarbij individuele dromen en realistische opgaven werden verkend. Met behulp van een tijdlijn keken we zowel naar het verleden als de toekomst. Door het gesprek over toekomstige opgaven met de kaart op tafel te voeren, konden we intekenen waar welke ontwikkelingen verwacht of gewenst werden. Dit ging bijvoorbeeld over ruimte bieden aan verschillende natuurlijke condities zoals zout of zoet water. Maar het ging ook om toegankelijkheid, de omgang met erfgoed of de samenwerking met buren. Dit leverde voor elke beheereenheid een rapportage op met kaartbeelden en beeldcollages. Uiteindelijk analyseerden we met medewerkers van Natuurmonumenten het totaalbeeld voor Nederland aan de hand van alle informatie over de beheereenheden.. We keken naar de onderlinge samenhang, verschillen en overeenkomsten. Zoals één van de deelnemers zei: er ontstond ‘een schatkist’ aan informatie.

Dwarsdoorsnede van Natuurmonumenten

De medewerkers van Natuurmonumenten werkten met veel enthousiasme mee aan het project. De bijeenkomsten vormden voor velen een gezamenlijk reflectiemoment waarop zij fundamentele vragen konden stellen over biodiversiteit, klimaatverandering en de rol in de samenleving. Als Wing konden we bovendien leren van de rijke kennis die deze mensen hadden over de Nederlandse natuur. Natuurmonumenten gebruikt de resultaten momenteel om strategie te kunnen ontwikkelen op de schaal van de landelijke organisatie en in de afzonderlijke beheereenheden.

Samenwerkingspartner

Waardenburg Ecology