Innoveren met data

Overheden, bedrijven en andere organisaties verzamelen steeds meer gebruiksdata. Wing zet deze data om in bruikbare informatie, als gedegen onderbouwing voor soms lastige keuzes in beleid en bij de uitvoering en evaluatie. Zo kunnen we data met vooruitziende blik inzetten bij strategische en praktische vraagstukken.

In een flexibel team werken we aan innovatieve oplossingen door data- en procesmanagement te combineren. We maken gebruik van relevante, openbaar en anderszins beschikbare data en modellen over de leefomgeving. Onze specialisten gelden als voorlopers in de milieukundige informatietechnologie.

Jarenlang zijn we intensief betrokken geweest bij de ontwikkeling van milieumodellering voor luchtkwaliteit, stikstofdepositie en geluid. Een resultaat daarvan is het AERIUS-instrument, dat binnen het stikstofdossier wordt ingezet voor zowel beleidsvorming, als uitvoering en evaluatie. Onze expertise benutten we inmiddels veel breder, bijvoorbeeld bij de Centrale Voorziening Geluidgegevens, Monitoring luchtkwaliteit, en GRIS dat zich richt op de circulaire economie.