#ruimtelijkeopgaven

Van het gas af met behoud van cultureel erfgoed

project
In ruim zestig Nederlandse wijken wordt geëxperimenteerd met het verwarmen zonder aardgas. Hoe regel je…

Verbeelding

blog
Beelden brengen iets anders dan tekst. Onze hersenen ‘lezen’ beelden op een andere manier. Hoe…

Een frisse blik op de overgangsgebieden

project
Hoe ontstaat een nieuw toekomstperspectief voor een overgangsgebied? Geen simpele vraag. Wing ontwikkelde een leerwerktraject…

De toekomst voor zuiver water in Apeldoorn

project
De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Apeldoorn loopt tegen de grenzen van zijn capaciteit. Samen met het Waterschap…

Stappenplan als handvat voor gebiedsontwikkeling in overgangsgebieden

project
De werkgroep Overgangsgebieden Natura2000 heeft zich, onder begeleiding van Wing, gebogen over een nieuw perspectief…

Opgaven in beeld

project
Natuurmonumenten kijkt vooruit. Hoe kan zij de natuur in Nederland de komende jaren versterken? Welke…

Met kansenkaarten in gesprek over kringlooplandbouw

project
Waar liggen kansen voor de ontwikkeling van de verschillende vormen van kringlooplandbouw? Wat kan waar?…

Vanuit boerenkracht

blog
Drie agrarische collectieven in Groningen en Friesland willen de problemen met stikstof, water en natuur…

Buitengebied West in balans

project
Het agrarische karakter van het Buitengebied West bij Amersfoort dreigt te verdwijnen doordat steeds meer…