Streekconferenties Natuurmonumenten

Streekconferentie Natuurmonumenten

Tijdens streekconferenties maken burgers hun wensen voor het gebied waarin zij wonen, werken en recreëren kenbaar. Zo raken mensen betrokken bij het landschap en kunnen ze de kwaliteit ervan helpen vergroten.

Het landschap in Nederland verandert onder de druk van verstedelijking, infrastructuur, energievoorziening, landbouw en waterbeheer. Wat vinden we van het landschap in onze streek? Waar houden we van? Waar maken we ons zorgen over? Wat kunnen we er zelf aan doen? Deze vragen staan centraal in de streekconferenties die Natuurmonumenten samen met lokale en regionale partners sinds 2015 organiseert. Wing hielp bij vier van deze Streekconferenties, over het Heelsums Beekdal, de Veluwemeerkust en twee over het gebied tussen Tilburg en Loon op Zand.

Het landschap verbeteren

Tijdens de streekconferentie verwoorden inwoners hun dromen voor het gebied dat die dag centraal staat. Met als doel om ideeën onder burgers te verzamelen die de landschappelijke kwaliteit van het gebied ten goede komen. Ook raken mensen enthousiast om hier zelf mee aan de slag te gaan. De organisaties die betrokken zijn bij het gebied ondersteunen deze mensen bij de uitvoering van de ontwikkelde ideeën. Daarom betrekken we deze organisaties vanaf het begin af aan bij de bottom-up filosofie van de streekconferentie.

Ideeën ontwikkelen

Tijdens de Streekconferentie gaan inwoners op zoek naar hun gemeenschappelijke dromen en wensen over het gebied. In de ochtend bepalen zij zelf de agenda voor de dag. Vervolgens werken zij hun dromen uit tot concrete ideeën die zij willen realiseren. Hiervoor gebruiken we verschillende gespreksvormen en technieken, zoals een online enquêtetool om de wensen te structureren. Aan het eind van de dag nemen de deelnemers zelf pitches op van hun ideeën. Dat geeft een mooi overzicht van de resultaten van de dag.

Netwerk en natraject

Tijdens de Streekconferentie gaan inwoners op zoek naar hun gemeenschappelijke dromen en wensen over het gebied. In de ochtend bepalen zij zelf de agenda voor de dag. Vervolgens werken zij hun dromen uit tot concrete ideeën die zij willen realiseren. Hiervoor gebruiken we verschillende gespreksvormen en technieken, zoals een online enquêtetool om de wensen te structureren. Aan het eind van de dag nemen de deelnemers zelf pitches op van hun ideeën. Dat geeft een mooi overzicht van de resultaten van de dag.

Zie ook