#gebiedsgerichtorganiseren

Toekomstbestendige landbouw op het Eiland van Dordrecht

blog
Hoe kan toekomstbestendige landbouw op het eiland van Dordrecht eruit zien? Gebiedspartners gingen samen met…

Groen-blauw Raamwerk: van plan tot uitvoering

project
De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen wilde graag een uitvoerbaarheidstoets van het Groen-blauw Raamwerk, dat ze met…

Een frisse blik op de overgangsgebieden

project
Hoe ontstaat een nieuw toekomstperspectief voor een overgangsgebied? Geen simpele vraag. Wing ontwikkelde een leerwerktraject…

Vanuit boerenkracht

blog
Drie agrarische collectieven in Groningen en Friesland willen de problemen met stikstof, water en natuur…

Buitengebied West in balans

project
Het agrarische karakter van het Buitengebied West bij Amersfoort dreigt te verdwijnen doordat steeds meer…

Integraal plan op Landgoed Linschoten

project
Met pachters, beheerder en bestuur van Landgoed Linschoten is Wing bezig een plan te ontwikkelen…

Holwerd aan Zee: droom of realiseerbaar?

project
De bewoners van Holwerd willen de Waddenzee naar het dorp halen. Als onafhankelijk projectleider begeleidt…

Vrije ruimte creëren in gebiedsprocessen

blog
Hoe kun je een gebiedsproces inrichten met ruimte voor gebiedseigen innovatie én komen tot heldere…
Weiland met sloot, koeien en boom

De overgangsgebieden, een historische transitie

blog
Nederland staat aan het begin van een historische transitie. In de overgangsgebieden moeten landbouw en…