#gebiedsgerichtorganiseren

Een frisse blik op de overgangsgebieden

project
Hoe ontstaat een nieuw toekomstperspectief voor een overgangsgebied? Geen simpele vraag. Wing ontwikkelde een leerwerktraject…

Vanuit boerenkracht

blog
Drie agrarische collectieven in Groningen en Friesland willen de problemen met stikstof, water en natuur…

Buitengebied West in balans

project
Het agrarische karakter van het Buitengebied West bij Amersfoort dreigt te verdwijnen doordat steeds meer…

Integraal plan op Landgoed Linschoten

project
Met pachters, beheerder en bestuur van Landgoed Linschoten is Wing bezig een plan te ontwikkelen…

Holwerd aan Zee: droom of realiseerbaar?

project
De bewoners van Holwerd willen de Waddenzee naar het dorp halen. Als onafhankelijk projectleider begeleidt…

Vrije ruimte creëren in gebiedsprocessen

blog
Hoe kun je een gebiedsproces inrichten met ruimte voor gebiedseigen innovatie én komen tot heldere…
Weiland met sloot, koeien en boom

De overgangsgebieden, een historische transitie

blog
Nederland staat aan het begin van een historische transitie. In de overgangsgebieden moeten landbouw en…
Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

project
Natuurinclusief boeren lonend maken, voor boer én maatschappij. Best lastig, maar wel wat het Programma…
De Bron-Depositie Matrix, tool voor stikstofmaatregelen

De Bron-Depositie Matrix, tool voor stikstofmaatregelen

project
Voor de Provincie Zuid-Holland heeft Wing een methode ontwikkeld om snel en flexibel de impact…