#stikstof

Groen-blauw Raamwerk: van plan tot uitvoering

project
De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen wilde graag een uitvoerbaarheidstoets van het Groen-blauw Raamwerk, dat ze met…

Stappenplan als handvat voor gebiedsontwikkeling in overgangsgebieden

project
De werkgroep Overgangsgebieden Natura2000 heeft zich, onder begeleiding van Wing, gebogen over een nieuw perspectief…

Het Groene Hart als energielandschap in 2050

project
Het Bestuurlijk Platform Groene Hart initieerde een ontwerpend onderzoek naar grootschalige opwek van duurzame energie…

Welke rol heeft de regio in de transitie van het landelijk gebied?

project
Samen met de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen heeft Wing bekeken wat deze regio kan betekenen voor…
Weiland met sloot, koeien en boom

De overgangsgebieden, een historische transitie

blog
Nederland staat aan het begin van een historische transitie. In de overgangsgebieden moeten landbouw en…

Waar boeren en natuur samengaan

blog
Het platteland had altijd het imago van rust. Maar dit is aan het veranderen. De…
Stikstofaanpak - 7 redenen waarom het op Schier wel lukt

Stikstofaanpak – 7 redenen waarom het op Schier wel lukt

blog
Anderhalf jaar ben ik intensief betrokken geweest bij het project Biodivers boeren op Schiermonnikoog. Zeven boeren…
De Bron-Depositie Matrix, tool voor stikstofmaatregelen

De Bron-Depositie Matrix, tool voor stikstofmaatregelen

project
Voor de Provincie Zuid-Holland heeft Wing een methode ontwikkeld om snel en flexibel de impact…
Effect van stikstofdepositie op kwetsbare natuur

Stikstof gebiedsgericht aanpakken in Zuid-Holland

project
Het stikstofoverschot is schadelijk voor natuurgebieden. Daarom werken provincies met lokale overheden en andere betrokkenen…