#strategie

Stappenplan als handvat voor gebiedsontwikkeling in overgangsgebieden

project
De werkgroep Overgangsgebieden Natura2000 heeft zich, onder begeleiding van Wing, gebogen over een nieuw perspectief…

Met kansenkaarten in gesprek over kringlooplandbouw

project
Waar liggen kansen voor de ontwikkeling van de verschillende vormen van kringlooplandbouw? Wat kan waar?…

Welke rol heeft de regio in de transitie van het landelijk gebied?

project
Samen met de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen heeft Wing bekeken wat deze regio kan betekenen voor…
Weiland met sloot, koeien en boom

De overgangsgebieden, een historische transitie

blog
Nederland staat aan het begin van een historische transitie. In de overgangsgebieden moeten landbouw en…
Verkenning water - Laag water Maas

Verkenning grensoverstijgend samenwerken aan water

project
Ontwikkelingen als extreme droogte en hoogwater laten zien hoe urgent grensoverstijgende samenwerking aan water is.…

Klimaat

Klimaatadaptatie

Een aanpak voor regionale risicodialogen klimaatadaptatie

blog
Nederland is op weg naar een klimaatbestendige ruimtelijke inrichting in 2050. Voordat provincies, waterschappen en…
Gelderse aanpak voor bomen en bossen

Gelderse aanpak voor bomen en bos

project
Bossen en bomen dienen vele doelen, zoals CO2-opslag, klimaatadaptatie, biodiversiteit, houtproductie en recreatie. Om deze…
Een Zeeuwse strategie voor klimaatadaptatie

Een Zeeuwse strategie voor klimaatadaptatie

project
Het klimaat verandert. Dat brengt ook voor Zeeland grote uitdagingen met zich mee. Om te…