#verbindendleren

Van het gas af met behoud van cultureel erfgoed

project
In ruim zestig Nederlandse wijken wordt geëxperimenteerd met het verwarmen zonder aardgas. Hoe regel je…

De wereld van taal en beeld verbinden

blog
Bij Wing werken veel verschillende mensen: schetsers, tekenaars, schrijvers en ontwerpers. De een denkt meer…

Een frisse blik op de overgangsgebieden

project
Hoe ontstaat een nieuw toekomstperspectief voor een overgangsgebied? Geen simpele vraag. Wing ontwikkelde een leerwerktraject…

Met kansenkaarten in gesprek over kringlooplandbouw

project
Waar liggen kansen voor de ontwikkeling van de verschillende vormen van kringlooplandbouw? Wat kan waar?…

Evaluatie structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek

project
De Duin- en Bollenstreek is een regio met internationale bekendheid vanwege de Keukenhof en de…
Bodemwaterspel

Spelenderwijs ervaren wat ‘water en bodem sturend’ betekent

blog
Spelenderwijs ontdekken hoe het principe ‘water en bodem sturend’ de ruimtelijke inrichting beïnvloedt? Dat kan…

Vrije ruimte creëren in gebiedsprocessen

blog
Hoe kun je een gebiedsproces inrichten met ruimte voor gebiedseigen innovatie én komen tot heldere…
Maassymposium

Water stopt niet bij de grens

blog
Overstromingen en droogte tonen het belang van grensoverschrijdende samenwerking als het gaat om water. Om…

Nederland gezond en veilig, rondetafelgesprek over stikstof

blog
Het stikstofprobleem en andere opgaven vragen om een nieuw perspectief voor de landbouw. Met de…