Brede conferentie Klimaatadaptatie Zuid-Nederland

Zuid-Nederland zinderde van energie, inspiratie, verbinding, ja zelfs liefde op de brede conferentie Klimaatadaptatie Zuid-Nederland, op 27 juni 2019 in Eindhoven. Daar ontmoetten 250 bevlogen professionals elkaar om waterveiligheid, waterkwaliteit, ruimtelijke adaptatie en zoetwatervoorziening te verbinden. Wing organiseerde deze geslaagde conferentie.

Het klimaat verandert. Hoosbuien, droge zomers en extreme rivierstanden zijn het nieuwe normaal. Dat heeft consequenties voor de waterveiligheid en de overlast, beschikbaarheid en kwaliteit van water. Juist in de regio’s komen deze opgaven bij elkaar en is er veel winst te behalen in samen optrekken. Op de brede conferentie Klimaatadaptatie Zuid-Nederland stond de samenwerking dan ook centraal. Er is de afgelopen jaren al hard gewerkt, maar we staan nog aan het begin van de transformatie naar een klimaatbestendige inrichting, beheer en gebruik van de ruimte.

Elkaar opzoeken

Kinderen openden de bijeenkomst met een oproep om samen te werken aan hun en onze toekomst. Maar hoe doe je dat? Aan de hand van goede voorbeelden, gesprekken, design thinking, integraal ontwerp, nieuwe ideeën en een escaperoom gingen deelnemers hiermee aan de slag. Het ging over samenwerken, gedeeld eigenaarschap, samen ontwerpen, je inzetten voor wat goed is voor de ander, elkaar motiveren, stimuleren en opzoeken, en goed luisteren.

Hechte samenwerking

Vanuit de inhoudelijke kennis van Wing en ons netwerk rondom klimaatadaptatie konden we samen met onze opdrachtgevers de doelstelling van de conferentie aanscherpen en vertalen in een breed programma. Het Wingteam bestond uit procesadviseurs, programmamakers en logistieke ondersteuning. De samenwerking met het kernteam van leden uit de verschillende programma’s, was erg hecht. Deze betrokkenheid is heel belangrijk, want uiteindelijk gaan de programma’s zelf verder met de oogst van de dag. De conferentie draaide om verbinding en samenwerking. Door de samenwerking tussen de programma’s te begeleiden, brachten we dit doel tijdens de voorbereiding al dichterbij.

De oogst

Tijdens de dag benaderden we de samenwerking vanuit verschillende invalshoeken. Zo ging het over de relatie tussen overheid en burgers, de verbinding van opgaven en de samenwerking tussen de verschillende overheidslagen en organisaties. De deelnemers spraken ook over elkaar ontmoeten op regionale schaal of in de wijk. En we keken naar de mogelijkheden om samen oplossingen te vinden in een risicodialoog, en met gebruikmaking van ontwerpende methoden. De dag ging over elkaar inspireren, samen nieuwe ideeën opdoen en ook ‘gewoon’ elkaar leren kennen en weten te vinden. Aan het einde van de dag gingen de 250 deelnemers naar huis met nieuwe energie, nieuwe ideeën en handvatten voor hun eigen praktijk. De opbrengst van de dag is te zien op www.klimaatadaptatiezuidnederland.nl. Met een filmimpressie, quotes van sprekers en resultaten per deelsessie.

Bekijk ook