Soil4U: Samen werken en leren vanaf de bodem

In Soil4U werken drie eeuwenoude landgoederen samen aan natuur-inclusieve kringlooplandbouw duurzaamheid en een levendig buitengebied. Ze ontwikkelen met hulp van Wing een kennis- en leernetwerk met boeren, beleidsmakers en onderzoekers.

De landgoederen Vilsteren, Bingerden en Grootstal liggen in Overijssel en Gelderland. Alle drie merkten ze dat de fysieke bodem onder de landgoederen lijdt onder uitputting. Tegelijkertijd erodeert ook de sociaaleconomische bodem door trends als lage melkprijzen en dito boereninkomens. In 2016 richtten de landgoedeigenaressen daarom samenwerkingsverband Soil4U op, om toe te werken naar natuur-inclusieve, circulaire landbouw, duurzaamheid, schonere productie, een betere balans met de omgeving en een vitaal buitengebied. De landgoedeigenaressen en betrokkenen willen hun erfgoed of bedrijf straks namelijk liefst in betere staat doorgeven aan de volgende generatie.

Kennis- en leernetwerk

Na de start van Soil4U vonden op de landgoederen allerlei activiteiten, ontwerpsessies en gesprekken plaats met ondernemers. Dat leverde veel ideeën en voorlopige kansen op. Voorjaar 2018 is het samenwerkingsverband een volgende fase ingegaan. Hierin wordt een actief kennis- en leernetwerk ontwikkeld, waarin de landgoederen onderling én met andere landgoederen, bedrijven, beleidsmakers, wetenschappers en boeren kennis delen, inspiratie uitwisselen en vooral ook leren van de weerbarstige praktijk. Wing heeft hierbij een coördinerende rol.

Projectleiding en coördinatie

Soil4U kent een gelaagde aanpak op het niveau van de betrokken bedrijven, het landgoed zelf, de omgeving en het nieuwe netwerk. Wing faciliteert en begeleidt de kennisontwikkeling en de vertaling van de ontwikkelingen op de landgoederen naar het groeiende netwerk. Ook verzorgt Wing de communicatie, zoals de website, nieuwsbrieven en de jaarlijkse Soil4U dag. Daarnaast brengt Wing bij landgoed Grootstal onder meer een ontwerpende aanpak in.

Verbeterde bodem

De samenwerking binnen Soil4U werpt al vruchten af. Op de drie landgoederen zetten de ondernemers en andere betrokkenen elke dag kleine stapjes naar meer zorgvuldig bodemgebruik. Daarnaast zorgt het project voor steeds meer samenwerking. Andere landgoedeigenaren en ook andere landeigenaren zoals bijvoorbeeld gemeenten en terreinbeherende organisaties, raken geïnspireerd door het landgoedmodel en ook werken aan verbetering van de bodem en de hele keten. Daaromheen ontstaat een groeiend kennis- en leernetwerk met ook  boeren, vertegenwoordigers van gemeentelijke overheden en provincies, Rijkswaterstaat, waterschappen, de Federatie Particulier Grondbezit, opleidingen, kennisinstituten en burgerorganisaties.

Zie ook

www.soil4u.nl

Samenwerkingspartner(s)

Landgoed Grootstal, Landgoed Vilsteren, Landgoed Bingerden, Louis Bolk Instituut, Idco Duijnhouwer, Wageningen UR