#landbouw

Toekomstbestendige landbouw op het Eiland van Dordrecht

blog
Hoe kan toekomstbestendige landbouw op het eiland van Dordrecht eruit zien? Gebiedspartners gingen samen met…

Werken aan een natuurinclusief Zeeland

project
De Provincie Zeeland streeft naar een natuurinclusieve samenleving en zoekt naar mogelijkheden om dit te…

Stappenplan als handvat voor gebiedsontwikkeling in overgangsgebieden

project
De werkgroep Overgangsgebieden Natura2000 heeft zich, onder begeleiding van Wing, gebogen over een nieuw perspectief…

Evaluatie structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek

project
De Duin- en Bollenstreek is een regio met internationale bekendheid vanwege de Keukenhof en de…

Welke rol heeft de regio in de transitie van het landelijk gebied?

project
Samen met de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen heeft Wing bekeken wat deze regio kan betekenen voor…

Vanuit boerenkracht

blog
Drie agrarische collectieven in Groningen en Friesland willen de problemen met stikstof, water en natuur…

Buitengebied West in balans

project
Het agrarische karakter van het Buitengebied West bij Amersfoort dreigt te verdwijnen doordat steeds meer…

Integraal plan op Landgoed Linschoten

project
Met pachters, beheerder en bestuur van Landgoed Linschoten is Wing bezig een plan te ontwikkelen…

Holwerd aan Zee: droom of realiseerbaar?

project
De bewoners van Holwerd willen de Waddenzee naar het dorp halen. Als onafhankelijk projectleider begeleidt…