Projecten

Wing werkt voor overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.
Toon filters

Werkvelden

Rollen

Tags

Samen zetten we stevige resultaten neer.

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

project
Natuurinclusief boeren lonend maken, voor boer én maatschappij. Best lastig, maar wel wat het Programma…
Secretariaat Visserijakkoorden Waddenzee

Secretariaat visserijakkoorden Waddenzee

project
De visserij is onlosmakelijk verbonden met de Noordzee en onze kustwateren. De vrijheid om te…
Herontwikkeling Villa Rotsoord

Herontwikkeling villa Rotsoord

project
Het binnenstedelijk buurtinitiatief Nieuw Rotsoord combineert vergroening met herontwikkeling van industrieel erfgoed. Wing droeg bij…
De Bron-Depositie Matrix, tool voor stikstofmaatregelen

De Bron-Depositie Matrix, tool voor stikstofmaatregelen

project
Voor de Provincie Zuid-Holland heeft Wing een methode ontwikkeld om snel en flexibel de impact…
Omgevingsvisie Bronckorst 2035

Omgevingsvisie Bronckhorst 2035

project
Gemeente Bronckhorst heeft samen met Wing een compacte omgevingsvisie voor 2035 opgesteld. We formuleerden strategische keuzes en…
Basiskwaliteit natuur

Experimenteren met basiskwaliteit natuur

project
Zorgen dat veel voorkomende planten- en diersoorten ook veel blijven voorkomen. Dat is het uitgangspunt…
Online participatie bij nieuwe energie Venlo

Online participatie bij nieuwe energie Venlo

project
De gemeente Venlo heeft samen met belanghebbenden een beleidskader nieuwe energie ontwikkeld. Wing heeft hierbij…
De energietransitie van onderaf

De energietransitie van onderaf

project
De regio Arnhem-Nijmegen staat voor een grote uitdaging: de energietransitie. Hierbij denken burgerinitiatieven en lokale…
Verkenning wieringerhoek

Verkenning Wieringerhoek

project
In de Wieringerhoek, de noordwestpunt van Noord-Holland, liggen allerlei kansen om de ecologie, de economie…