Projecten

Wing werkt voor overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.
Toon filters

Werkvelden

Rollen

Tags

Samen zetten we stevige resultaten neer.

Werken aan een natuurinclusief Zeeland

project
De Provincie Zeeland wil graag een natuurinclusieve samenleving en zoekt naar mogelijkheden om dit te…

Praat mee over windenergie

project
Hoe kan de ruimtelijke planning van windparken op een rechtvaardige manier vorm krijgen? Met die…

Van het gas af met behoud van cultureel erfgoed

project
In ruim zestig Nederlandse wijken wordt geëxperimenteerd met het verwarmen zonder aardgas. Hoe regel je…

Groen-blauw Raamwerk: van plan tot uitvoering

project
De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen wilde graag een uitvoerbaarheidstoets van het Groen-blauw Raamwerk, dat ze met…

Een frisse blik op de overgangsgebieden

project
Hoe ontstaat een nieuw toekomstperspectief voor een overgangsgebied? Geen simpele vraag. Wing ontwikkelde een leerwerktraject…

De toekomst voor zuiver water in Apeldoorn

project
De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Apeldoorn loopt tegen de grenzen van zijn capaciteit. Samen met het Waterschap…

Stappenplan als handvat voor gebiedsontwikkeling in overgangsgebieden

project
De werkgroep Overgangsgebieden Natura2000 heeft zich, onder begeleiding van Wing, gebogen over een nieuw perspectief…

Opgaven in beeld

project
Natuurmonumenten kijkt vooruit. Hoe kan zij de natuur in Nederland de komende jaren versterken? Welke…

Met kansenkaarten in gesprek over kringlooplandbouw

project
Waar liggen kansen voor de ontwikkeling van de verschillende vormen van kringlooplandbouw? Wat kan waar?…