Projecten

Wing werkt voor overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.
Toon filters

Werkvelden

Rollen

Tags

Samen zetten we stevige resultaten neer.

Header door de Urbanisten

Stad en water in Twente, anno 2075

project
In Hengelo waadt men door beken, Enschede is als een groene spons en Almelo ligt…

Integraal plan op Landgoed Linschoten

project
Met pachters, beheerder en bestuur van Landgoed Linschoten is Wing bezig een plan te ontwikkelen…

Holwerd aan Zee: droom of realiseerbaar?

project
De bewoners van Holwerd willen de Waddenzee naar het dorp halen. Als onafhankelijk projectleider begeleidt…
Verkenning water - Laag water Maas

Verkenning grensoverstijgend samenwerken aan water

project
Ontwikkelingen als extreme droogte en hoogwater laten zien hoe urgent grensoverstijgende samenwerking aan water is.…
Beach Waddensea

Trilateraal partnerschap Waddenzee evalueren

project
Wing evalueerde de pilotfase van de Partnership Hub Waddensea. Hierin werken Denemarken, Duitsland en Nederland…
Wandelen op de Posbank

Masterplan Veluwezoom: doorbraak in de drukte

project
De almaar toenemende verkeersdrukte op de Posbank vroeg om oplossingen. Daarom ontwikkelde Wing met de…

Nieuw ontwerp voor veerhaven Ochten

project
Landschapsbeleving en recreatie staan voorop in het ruimtelijke ontwerp van Wing voor de uiterwaarden en…

Samen leren in het Programma Natuur

project
Wing stimuleert de kennisontwikkeling en kruisbestuiving tussen de betrokken partijen bij het Programma Natuur. Samenwerken…
Basiskwaliteit natuur

Experimenteren met basiskwaliteit natuur

project
Zorgen dat veel voorkomende planten- en diersoorten ook veel blijven voorkomen. Dat is het uitgangspunt…