#economie

Werken aan een natuurinclusief Zeeland

project
De Provincie Zeeland streeft naar een natuurinclusieve samenleving en zoekt naar mogelijkheden om dit te…

Stappenplan als handvat voor gebiedsontwikkeling in overgangsgebieden

project
De werkgroep Overgangsgebieden Natura2000 heeft zich, onder begeleiding van Wing, gebogen over een nieuw perspectief…

Evaluatie structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek

project
De Duin- en Bollenstreek is een regio met internationale bekendheid vanwege de Keukenhof en de…

Holwerd aan Zee: droom of realiseerbaar?

project
De bewoners van Holwerd willen de Waddenzee naar het dorp halen. Als onafhankelijk projectleider begeleidt…
Weiland met sloot, koeien en boom

De overgangsgebieden, een historische transitie

blog
Nederland staat aan het begin van een historische transitie. In de overgangsgebieden moeten landbouw en…
Beach Waddensea

Trilateraal partnerschap Waddenzee evalueren

project
Wing evalueerde de pilotfase van de Partnership Hub Waddensea. Hierin werken Denemarken, Duitsland en Nederland…
Verkenning wieringerhoek

Verkenning Wieringerhoek

project
In de Wieringerhoek, de noordwestpunt van Noord-Holland, liggen allerlei kansen om de ecologie, de economie…
Versnellingsweek in de Cleantech Regio

Versnellingsweek in de Cleantech Regio

project
De Cleantech Regio, die bestaat uit zeven Gelderse en Overijsselse gemeenten, werkt samen aan een…
Eemshaven Waddenzee © Foto: Mark Schuurman Maatschappelijke samenwerking bij complexe opgaven: het loont

Eems-Dollard 2050: samenwerken aan unieke projecten

blog
Wat hebben stenen, dijken, landbouwgrond en Natura2000 met elkaar te maken? In het gebied van…