#energie

Verkenning energie, landschap en klimaat in Assen

Verkenning energie, landschap en klimaat in Assen

project
Assen staat voor belangrijke keuzes in de overgang naar duurzame energie, die hun weerslag zullen…
Over capaciteit een spagaat en de volgende stap energietransitie

Over capaciteit, een spagaat en de volgende stap

blog
Werelden verbinden, namelijk die van de technische energie-infrastructuur en die van de politiek en maatschappij,…
Kansen voor windturbines bij waterschappen

Kansen voor kleine windturbines bij waterschappen

project
Ook waterschappen willen hun steentje bijdragen aan een duurzame energievoorziening. Daarom besloten ze te verkennen…
De netbeheerder en de enrgietransitie

De netbeheerder en de energietransitie

project
Vanwege de energietransitie moeten de Nederlandse netbeheerders zorgen dat de regionale energie-infrastructuren toekomstbestendig zijn. Alleen…
Versnellingsweek in de Cleantech Regio

Versnellingsweek in de Cleantech Regio

project
De Cleantech Regio, die bestaat uit zeven Gelderse en Overijsselse gemeenten, werkt samen aan een…
Roermond header

Onderzoek naar het energiepotentieel van Roermond

project
Roermond wil in de toekomst meer duurzame energie opwekken. Wing heeft geholpen om de kansen…
Energietransitie: grensoverschrijdend samenwerken in Noordoost-Brabant

Energietransitie: grensoverschrijdend samenwerken in Noordoost-Brabant

project
Dertig regio’s in Nederland, waaronder Noordoost-Brabant, ontwikkelen elk een regionale energiestrategie (RES). Wing helpt de…
Zonne-energie langs het spoor

Zonne-energie langs het spoor

project
NS en ProRail gaan op diverse locaties zonne-energie langs het spoor ontwikkelen. Vanuit een verantwoordelijkheid…
Windmolens en bomen planten

Windmolens en bomen planten

blog
Om de klimaatverandering en het biodiversiteitsverlies te keren en de energietransitie te realiseren moeten we…