#energie

De netbeheerder en de enrgietransitie

De netbeheerder en de energietransitie

project
Vanwege de energietransitie moeten de Nederlandse netbeheerders zorgen dat de regionale energie-infrastructuren toekomstbestendig zijn. Alleen…
Versnellingsweek in de Cleantech Regio

Versnellingsweek in de Cleantech Regio

project
De Cleantech Regio, die bestaat uit zeven Gelderse en Overijsselse gemeenten, werkt samen aan een…
Roermond header

Onderzoek naar het energiepotentieel van Roermond

project
Roermond wil in de toekomst meer duurzame energie opwekken. Wing heeft geholpen om de kansen…
Energietransitie: grensoverschrijdend samenwerken in Noordoost-Brabant

Energietransitie: grensoverschrijdend samenwerken in Noordoost-Brabant

project
Dertig regio’s in Nederland, waaronder Noordoost-Brabant, ontwikkelen elk een regionale energiestrategie (RES). Wing helpt de…
Zonne-energie langs het spoor

Zonne-energie langs het spoor

project
NS en ProRail gaan op diverse locaties zonne-energie langs het spoor ontwikkelen. Vanuit een verantwoordelijkheid…
Windmolens en bomen planten

Windmolens en bomen planten

blog
Om de klimaatverandering en het biodiversiteitsverlies te keren en de energietransitie te realiseren moeten we…
Schone energie

Schone en veilige energie uit de Noord-Brabantse bodem

project
Gesloten bodemenergiesystemen leveren duurzame energie, maar kennen ook risico’s. Zo kunnen de bodem en het…
Schone en veilige energie uit Noord-Brabant

Boekel op vlieghoogte voor Regionale Energiestrategie

project
Boekel is een van de zestien gemeenten die samen met de provincie, het waterschap en…
Wat hebben zonlicht en menselijk vernuft gemeen? energietransitie zonnepanelen

Wat hebben zonlicht en menselijk vernuft gemeen?*

blog
De zomer was een mooi moment voor reflectie. In juni heb ik de cursus “een…