#regionalesamenwerking

Groen-blauw Raamwerk: van plan tot uitvoering

project
De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen wilde graag een uitvoerbaarheidstoets van het Groen-blauw Raamwerk, dat ze met…

De wereld van taal en beeld verbinden

blog
Bij Wing werken veel verschillende mensen: schetsers, tekenaars, schrijvers en ontwerpers. De een denkt meer…

Met kansenkaarten in gesprek over kringlooplandbouw

project
Waar liggen kansen voor de ontwikkeling van de verschillende vormen van kringlooplandbouw? Wat kan waar?…

Evaluatie structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek

project
De Duin- en Bollenstreek is een regio met internationale bekendheid vanwege de Keukenhof en de…

Welke rol heeft de regio in de transitie van het landelijk gebied?

project
Samen met de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen heeft Wing bekeken wat deze regio kan betekenen voor…
Maassymposium

Water stopt niet bij de grens

blog
Overstromingen en droogte tonen het belang van grensoverschrijdende samenwerking als het gaat om water. Om…
De energietransitie van onderaf

De energietransitie van onderaf

project
De regio Arnhem-Nijmegen staat voor een grote uitdaging: de energietransitie. Hierbij denken burgerinitiatieven en lokale…
Over capaciteit een spagaat en de volgende stap energietransitie

Over capaciteit, een spagaat en de volgende stap

blog
Werelden verbinden, namelijk die van de technische energie-infrastructuur en die van de politiek en maatschappij,…
Versnellingsweek in de Cleantech Regio

Versnellingsweek in de Cleantech Regio

project
De Cleantech Regio, die bestaat uit zeven Gelderse en Overijsselse gemeenten, werkt samen aan een…