#water

Werken aan een natuurinclusief Zeeland

project
De Provincie Zeeland streeft naar een natuurinclusieve samenleving en zoekt naar mogelijkheden om dit te…

Groen-blauw Raamwerk: van plan tot uitvoering

project
De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen wilde graag een uitvoerbaarheidstoets van het Groen-blauw Raamwerk, dat ze met…

De toekomst voor zuiver water in Apeldoorn

project
De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Apeldoorn loopt tegen de grenzen van zijn capaciteit. Samen met het Waterschap…

Welke rol heeft de regio in de transitie van het landelijk gebied?

project
Samen met de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen heeft Wing bekeken wat deze regio kan betekenen voor…
Header door de Urbanisten

Stad en water in Twente, anno 2075

project
In Hengelo waadt men door beken, Enschede is als een groene spons en Almelo ligt…
Verkenning water - Laag water Maas

Verkenning grensoverstijgend samenwerken aan water

project
Ontwikkelingen als extreme droogte en hoogwater laten zien hoe urgent grensoverstijgende samenwerking aan water is.…
Kansen voor windturbines bij waterschappen

Kansen voor kleine windturbines bij waterschappen

project
Ook waterschappen willen hun steentje bijdragen aan een duurzame energievoorziening. Daarom besloten ze te verkennen…
Schone energie

Schone en veilige energie uit de Noord-Brabantse bodem

project
Gesloten bodemenergiesystemen leveren duurzame energie, maar kennen ook risico’s. Zo kunnen de bodem en het…
Lingewaal

Dijk langs de Wilde Waal

project
Landschapsarchitecten van Wing werken sinds een jaar aan een dijkversterking van de Waaldijk in de…