#natuur

Werken aan een natuurinclusief Zeeland

project
De Provincie Zeeland streeft naar een natuurinclusieve samenleving en zoekt naar mogelijkheden om dit te…

Groen-blauw Raamwerk: van plan tot uitvoering

project
De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen wilde graag een uitvoerbaarheidstoets van het Groen-blauw Raamwerk, dat ze met…

Stappenplan als handvat voor gebiedsontwikkeling in overgangsgebieden

project
De werkgroep Overgangsgebieden Natura2000 heeft zich, onder begeleiding van Wing, gebogen over een nieuw perspectief…

Evaluatie structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek

project
De Duin- en Bollenstreek is een regio met internationale bekendheid vanwege de Keukenhof en de…

Het Groene Hart als energielandschap in 2050

project
Het Bestuurlijk Platform Groene Hart initieerde een ontwerpend onderzoek naar grootschalige opwek van duurzame energie…

Welke rol heeft de regio in de transitie van het landelijk gebied?

project
Samen met de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen heeft Wing bekeken wat deze regio kan betekenen voor…

Holwerd aan Zee: droom of realiseerbaar?

project
De bewoners van Holwerd willen de Waddenzee naar het dorp halen. Als onafhankelijk projectleider begeleidt…

Nederland gezond en veilig, rondetafelgesprek over stikstof

blog
Het stikstofprobleem en andere opgaven vragen om een nieuw perspectief voor de landbouw. Met de…

Samen leren in het Programma Natuur

project
Wing stimuleert de kennisontwikkeling en kruisbestuiving tussen de betrokken partijen bij het Programma Natuur. Samenwerken…