#natuur

Tulips, wind turbines and a farm in Holland

Evaluatie structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek

project
De Duin- en Bollenstreek is een regio met internationale bekendheid vanwege de Keukenhof en de…

Het Groene Hart als energielandschap in 2050

project
Het Bestuurlijk Platform Groene Hart initieerde een ontwerpend onderzoek naar grootschalige opwek van duurzame energie…

Welke rol heeft de regio in de transitie van het landelijk gebied?

project
Samen met de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen heeft Wing bekeken wat deze regio kan betekenen voor…

Holwerd aan Zee: droom of realiseerbaar?

project
De bewoners van Holwerd willen de Waddenzee naar het dorp halen. Als onafhankelijk projectleider begeleidt…

Nederland gezond en veilig, rondetafelgesprek over stikstof

blog
Het stikstofprobleem en andere opgaven vragen om een nieuw perspectief voor de landbouw. Met de…

Samen leren in het Programma Natuur

project
Wing stimuleert de kennisontwikkeling en kruisbestuiving tussen de betrokken partijen bij het Programma Natuur. Samenwerken…
Basiskwaliteit natuur

Experimenteren met basiskwaliteit natuur

project
Zorgen dat veel voorkomende planten- en diersoorten ook veel blijven voorkomen. Dat is het uitgangspunt…

Waar boeren en natuur samengaan

blog
Het platteland had altijd het imago van rust. Maar dit is aan het veranderen. De…
Secretariaat Visserijakkoorden Waddenzee

Secretariaat visserijakkoorden Waddenzee

project
De visserij is onlosmakelijk verbonden met de Noordzee en onze kustwateren. De vrijheid om te…