#natuur

Gelderse aanpak voor bomen en bossen

Gelderse aanpak voor bomen en bos

project
Bossen en bomen dienen vele doelen, zoals CO2-opslag, klimaatadaptatie, biodiversiteit, houtproductie en recreatie. Om deze…
Het AERIUS-instrumentarium en de praktijk

Het AERIUS-instrumentarium in de praktijk

project
Het rekeninstrument AERIUS wordt sinds 2010 ontwikkeld. Eerst als ondersteuning voor het Programma Aanpak Stikstof…
Schone energie

Schone en veilige energie uit de Noord-Brabantse bodem

project
Gesloten bodemenergiesystemen leveren duurzame energie, maar kennen ook risico’s. Zo kunnen de bodem en het…
werkplaats vitaal platteland

Werkplaats Vitaal Platteland

project
In het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland werken ministeries, provincies, waterschappen en gemeenten als één overheid…
Duits-Nederlands sedimentmanagement

Op naar Nederlands-Duits sedimentmanagement

project
Nederland en Duitsland willen samen de slibproblemen in de Eems-Dollard aanpakken. Wing heeft geholpen de…
Soil4U

Soil4U: Samen werken en leren vanaf de bodem

project
In Soil4U werken drie eeuwenoude landgoederen samen aan natuur-inclusieve kringlooplandbouw duurzaamheid en een levendig buitengebied.…
Eemshaven Waddenzee © Foto: Mark Schuurman Maatschappelijke samenwerking bij complexe opgaven: het loont

Eems-Dollard 2050: samenwerken aan unieke projecten

blog
Wat hebben stenen, dijken, landbouwgrond en Natura2000 met elkaar te maken? In het gebied van…
Dubbele dijk combineert waterveiligheid, natuur en zilte teelt

Dubbele dijk combineert waterveiligheid, natuur en zilte teelt

project
Bij de Eems-Dollard wordt een nieuw dijkconcept beproefd. De Dubbele Dijk combineert schoner water met…
Met de vos aan tafel

Met de vos aan tafel

project
In de provincie Zeeland komen steeds meer vossen voor. Dat heeft invloed op weidevogels en…