#natuur

Natuur inclusieve landbouw in de noordelijke kleischil

Natuurinclusieve landbouw in de Noordelijke kleischil

project
De boeren in de Friese en Groningse kleischil willen toe naar een natuurinclusieve landbouw. Samen…
Agenda voor het Waddengebied 2050

Agenda voor het Waddengebied 2050

project
Hoe gaan we in het unieke Waddengebied om met nieuwe uitdagingen en kansen? Met die…
Natte natuur als klimaatbuffer coalitie

Coalitie voor natuurlijke klimaatbuffers

project
Acht natuurorganisaties werken samen aan het creëren van natuurlijke klimaatbuffers om de gevolgen van klimaatverandering…
Gelderse aanpak voor bomen en bossen

Gelderse aanpak voor bomen en bos

project
Bossen en bomen dienen vele doelen, zoals CO2-opslag, klimaatadaptatie, biodiversiteit, houtproductie en recreatie. Om deze…
Het AERIUS-instrumentarium en de praktijk

Het AERIUS-instrumentarium in de praktijk

project
Het rekeninstrument AERIUS wordt sinds 2010 ontwikkeld. Eerst als ondersteuning voor het Programma Aanpak Stikstof…
Schone energie

Schone en veilige energie uit de Noord-Brabantse bodem

project
Gesloten bodemenergiesystemen leveren duurzame energie, maar kennen ook risico’s. Zo kunnen de bodem en het…
werkplaats vitaal platteland

Werkplaats Vitaal Platteland

project
In het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland werken ministeries, provincies, waterschappen en gemeenten als één overheid…
Duits-Nederlands sedimentmanagement

Op naar Nederlands-Duits sedimentmanagement

project
Nederland en Duitsland willen samen de slibproblemen in de Eems-Dollard aanpakken. Wing heeft geholpen de…
Soil4U

Soil4U: Samen werken en leren vanaf de bodem

project
In Soil4U werken drie eeuwenoude landgoederen samen aan natuur-inclusieve kringlooplandbouw duurzaamheid en een levendig buitengebied.…