Gebiedsgericht organiseren

De urgente kwesties van vandaag vragen om brede betrokkenheid

De urgente kwesties van vandaag vragen om brede betrokkenheid. Het succesvol werken aan duurzame gebiedsinrichting is nooit een simpel proces van bovenaf. Zorgen dat ieders bijdrage een constructieve plek krijgt is een belangrijke drijfveer voor Wing.

Gebiedsgericht organiseren doen wij zoveel mogelijk participatief. Vanuit ieders belang zoekt Wing de grootste gemene delers. Want wat ons bindt, is wat ons verder brengt. We kijken verder dan de gebruikelijke spelers. Juist de stille onderstroom en frisse tegendenkers brengen nieuw perspectief. Wing is inzetbaar in alle fasen van het proces: van de eerste inventariserende ateliers en stakeholderanalyses, visievorming en strategieontwikkeling tot de vertaling naar uitvoering.

Met prikkelende informatie en met een instrumentenkoffer vol beproefde en verrassende werkvormen dagen we mensen uit anders naar vraagstukken te kijken. Van excursie tot ontwerpatelier. Van keukentafelgesprek tot conferentie. Zowel fysiek als online. En met oog voor zorgvuldige communicatie. Telkens maken we een afgewogen keuze voor de volgende stap. Om zo samen te komen tot een resultaat met draagvlak en ambitie.