Verbindend leren

Wij zorgen voor een veilige omgeving en vrije ruimte voor het voeren van goede gesprekken

Als het gaat om complexe maatschappelijke vraagstukken, bestaan er allerlei ideeën over wat het probleem precies is en welke oplossingen er zijn. Bovendien is er grote onzekerheid over de toekomst. Om toch grip te krijgen op de complexe werkelijkheid is het belangrijk dat de betrokkenen zich er gezamenlijk een beeld van vormen en met elkaar nieuwe ideeën en inzichten opdoen. Daartoe faciliteert Wing verbindend leren in processen over complexe opgaven.

Wij zorgen voor een veilige omgeving en vrije ruimte voor het voeren van goede gesprekken. Hierin komen de feiten, onderliggende gevoeligheden en waarden naar boven. Zo ontstaat er begrip en leren de betrokkenen van elkaar, bijvoorbeeld door goede praktijken uit te wisselen en nieuwe handelingsperspectieven te ontwikkelen. Wing organiseert onder meer lerende evaluaties en beleidsevaluaties, communities of practice en gildes van versnellers. Dat doen we middels ervaringsleren, discourse of framing-analyses, joint fact finding, socratische gesprekken en systemisch werken.