Energie

Naar een toekomstbestendig energiesysteem

Overal in Nederland wordt hard gewerkt aan een duurzaam energiesysteem dat de ‘oude’ fossiele energie vervangt. Dit vraagt om nieuwe oplossingen en bereidheid om, met zorg, landschappen te veranderen. Alleen als de vele betrokkenen goed samenwerken, kunnen we deze enorme uitdaging aan.

We moeten hiervoor in Nederland veel werk verzetten. Denk aan nieuwe wetgeving, technische innovatie, uitbreiding van infrastructuur, financiële regelingen en het organiseren van betrokkenheid. Het is een complex speelveld met grote onzekerheden: hoeveel energie hebben we in de toekomst nodig? Hoe gaan we onze warmte opwekken? En in welke mate accepteren bewoners in de toekomst energieopwekking in hun leefomgeving?

Werelden verbinden

De energietransitie nestelt zich overal in onze leefomgeving en raakt uiteenlopende groepen. Wing verdiept zich in wat mensen bezighoudt. We betrekken belanghebbenden bij de plan- of beleidsvorming. Dit doen we bijvoorbeeld in participatietrajecten voor grootschalig energieplannen, regionale energiestrategieën (RES) of in gebiedsagenda’s. In landschapsvisies verkennen we toekomstige energielandschappen en we werken aan combinaties van energie met verstedelijking, natuur, recreatie of landbouw.

Nieuwe samenwerking

Voor deze opgave is er behoefte aan nieuwe vormen van samenwerking. Tussen overheden, grondeigenaren, bewoners, netbeheerders, energiecoöperaties en andere maatschappelijke organisaties. Wing organiseert de dialoog. Hierbij ontstaan nieuwe werkwijzen, waarin experimenteren, leren en reflecteren centraal staan. We werken toe naar zorgvuldige besluiten voor een efficiënt energiesysteem in een gewaardeerd landschap. Dit vraagt om creatieve oplossingen en heldere keuzes.