Grote wateren

Water weren en omarmen

De zee, het IJsselmeer en onze rivieren verbinden allerlei maatschappelijke opgaven. Hier spelen vragen als: hoe houden we droge voeten en voldoende zoet water, hoe bewaken we de ruimtelijke kwaliteit, wat is het perspectief voor natuur en visserij? Wing begeleidt partijen in het samenbrengen van opgaven en belangen en in het maken van keuzes.

Nederlanders hebben een innige relatie met water. We hebben een rijke historie in de scheepvaart en visserij en proberen ons land al eeuwenlang tegen het water te beschermen. Ook vandaag de dag is de samenleving met water bezig. We bereiden ons voor op de gevolgen van klimaatverandering, zoals zeespiegelstijging en extreme weersomstandigheden. Langs de randen van de grote wateren zoeken we naar nieuwe vormen van kustverdediging waarin natuur, recreatie en landbouw een plek hebben. We werken aan de kwaliteit van water en van natuur en we verkennen met de visserijsector en NGO’s manieren om duurzaam te ondernemen. Tegelijk zoeken partijen op het water ruimte voor zonnepanelen en windmolens.

Antwoorden vinden

Al deze ontwikkelingen vragen om overzicht, samenwerking en heldere besluiten. Hoe kunnen we het water weren en tegelijk omarmen? En hoe maken we keuzes die de kwaliteit van water en natuur versterken én perspectief bieden voor gebruik? Welke oplossingen bieden genoeg ruimte om in te spelen op de onzekere effecten van klimaatverandering? Dat zijn vragen waarop we antwoord vinden.

Kennis en werkrelaties

De adviseurs van Wing hebben verstand van proces, inhoud en bestuur. We hebben kennis in huis van mariene ecologie en hydrologie en van bestuurskunde. We richten een proces in waarin alle partijen gehoord worden en waarin we via beproefde én via experimentele werkvormen tot oplossingen komen. Onze adviseurs hebben een breed netwerk in de waterwereld en goede werkrelaties met de sleutelspelers. Op een persoonlijke manier stellen wij anderen in staat de juiste keuzes te maken.