Natuur

Werken aan een natuurinclusieve samenleving

De natuur vormt de basis van onze leefomgeving. Een rijke natuur heeft talloze functies voor al het leven op aarde. We maken er deel van uit en komen er graag. Bovendien biedt ze oplossingen, bijvoorbeeld voor de opvang van extreme buien, voldoende en schoon water, en een volhoudbare landbouw. Daarom werken we aan robuuste natuurgebieden en aan een gezonde ecologie in ons  landschap.

Natuur werkt breed door in onze samenleving. Zowel voor de gevolgen van klimaatverandering als het verlies van biodiversiteit is het nodig om de natuur te versterken. Er is meer ruimte nodig voor nieuwe natuur en voor natuurlijke processen in de landbouw, de stad en het waterbeheer. Wing zet zich in om oplossingen te vinden waarbij natuurlijke processen letterlijk de ruimte krijgen

Diverse invalshoeken

De vraagstukken binnen het natuurdomein zijn divers. Het stikstofdossier vraagt om strategische keuzes en integrale afwegingen, waarvoor ook technische modelkennis nodig is. De landbouwsector zoekt nieuwe verdienmodellen waarin natuur een bouwsteen is. De toename van wandelaars en fietsers in natuurgebieden vraagt om een goede afstemming en slimme inrichting. En in het faunadossier spelen de emoties over onze omgang met wilde dieren, zoals de wolf, soms hoog op.

Specifieke combinaties

Deze inhoudelijk zeer verschillende opgaven vragen om specifieke combinaties op het gebied van proces, inhoud, ontwerp en bestuurlijke sensitiviteit. In dialoog tussen overheden, bewoners, ondernemers en belangenorganisaties kijken we wat nodig is. We organiseren samenwerking en bouwen aan gedeeld eigenaarschap. In processen die vragen om integrale gebiedsontwikkeling brengen we kennis en ervaring bijeen vanuit alle onze werkvelden. En we zoeken naar nieuwe vormen van bestuur en interbestuurlijke samenwerking.