Ruimtelijk ontwerpen

Door ruimtelijk te ontwerpen maken we de toekomst tastbaar met schetsen en kaartbeelden

Door ruimtelijk te ontwerpen maken we de toekomst tastbaar met schetsen en kaartbeelden. Hiermee helpen we onze opdrachtgevers om ruimtelijke keuzen te maken, die voortkomen uit hun eigen ambities en uit de afweging van belangen.

Wing zet ruimtelijk ontwerpen op uiteenlopende wijzen in. In complexe ruimtelijke opgaven met veel betrokkenen helpt het om allereerst de relevante belangen en kennis in beeld te brengen. Hierna brengt het ontwerpen van verschillende ontwikkelrichtingen het gesprek op gang over wat men wil. Zo ontstaat stap voor stap een verleidelijk toekomstperspectief. Bij het onderzoeken van nieuwe ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld windenergie in bosgebieden, dient het ontwerpen als onderzoeksmiddel. Wanneer we visualiseren wat er kan gebeuren, komen er vanzelf concrete vragen naar boven. En natuurlijk kan het ontwerpen leiden tot een concreet inrichtingsplan voor een gebied, dat tot in detail uitgewerkt en uitgevoerd kan worden.

Graag ontwerpen we door de schaalniveaus heen. Zo houden we zicht op regionale samenhang in een landschap en op de diversiteit van plekken daarbinnen.