Landschap en ruimte

Naar een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving

Het landschap is een optelsom van natuurlijke processen en veranderingen die mensen in hun omgeving veroorzaken. Wing zoekt bij de begeleiding van deze veranderingen altijd een gezonde balans tussen natuur en cultuur en tussen economie en ecologie. Dit doen we door kennis te integreren en door verwachtingen en mogelijke toekomstbeelden bespreekbaar te maken.

Voortdurend richten we landschappen opnieuw in, bijvoorbeeld om ze veiliger, bereikbaarder, natuurlijker of productiever te maken. Soms gebeurt dit in kleine stapjes en soms grootscheeps. Vaak roepen veranderingen reacties op bij mensen. Als het goed gaat, verbeteren we de ruimtelijke kwaliteit. Als het fout gaat, verbrokkelt een landschap en missen we kansen voor verbetering. In het landschap geven we veranderingen zo vorm dat er een samenhangend resultaat ontstaat, zowel op regionaal niveau als lokaal.

Balans

Landschappen zijn het historische resultaat van mensen die de natuur naar hun hand zetten. Bijvoorbeeld veenweidegebieden, essenlandschappen, beekdalen, maar ook dorpskernen dragen de waardevolle kenmerken van honderden jaren landgebruik. Karakteristieke natuur maakt hier deel van uit. In ons werk proberen we binnen het historische landschap ruimte te bieden voor de behoeften van vandaag zoals voeding, veiligheid, ontspanning, energie en culturele identificatie. Dit gaat om het vinden van balans. En altijd vereist dit een goede basis met bodem- en waterkwaliteit en gezonde biodiversiteit voorop. We laten het veranderde landschap immers na aan de generaties na ons.

Praktisch en gezamenlijk

We zijn in staat met vele informatiebronnen en visualisatiemethoden te werken. Welke we inzetten hangt af van de behoefte van een opdrachtgever. Altijd gaan we gericht het gesprek aan, om specifieke kennis van gebruikers en deskundigen te benutten. Al deze invalshoeken maken we zichtbaar in toekomstbeelden met de ruimtelijke kwaliteit die we wensen.