Menu

Blogs

De mensen van Wing bloggen over hun ervaringen en reflecties.

Samenkomen en verbinden

Tegenstellingen zijn er altijd, maar in eensgezindheid vinden we elkaar. Waar tegenstellingen blokkades oproepen, maken overeenkomsten de weg vrij voor samenwerking. Zo ook in het project VisPluisVrij.

Door Wouter Jan Strietman

 

In VisPluisVrij ondersteunen we vanuit Wing vissers bij het zoeken naar een alternatief voor pluis. Nu zult u vast denken: wat is dat voor iets? Pluis is de naam voor de blauwe of oranje draadjes die in trossen onder visnetten geplaatst worden om deze te beschermen tegen slijtage. Tijdens het vissen raken deze draadjes los en komen terecht in zee. Hierbij gaat het jaarlijks om meer dan tienduizend kilo plastic. En dat is vissers, natuurbeschermers en de overheid een doorn in het oog.

Wat dit project uniek maakt, en waar ik en mijn collega’s veel energie uit halen, is dat we partijen, die soms lijnrecht tegenover elkaar staan, samenbrengen in een gezamenlijk en tastbaar doel: een pluisvrije zee. Dat is het gemeenschappelijke uitgangspunt. Maar ook is er eensgezindheid over de noodzaak om te kunnen vissen zonder dat de netten kapot gaan. De uitdaging ligt er in een alternatief te zoeken dat dezelfde eigenschappen heeft, maar de zee niet belast.

Ik blogde al eerder over dit project. In de tussentijd is er een hoop gebeurd. Zo heeft visser Klaas-Jelle Koffeman op zee al meerdere alternatieven getest die door experts en vissers werden aangeraden: van plaatmateriaal van biologisch afbreekbare plastic tot stroken leer van de Tibetaanse Yak… Deze tests gaven ons belangrijke informatie over  welke alternatieven op zee wel en niet goed werken , zowel qua materiaal als ontwerp.

Om de zoektocht naar een alternatief voor pluis te verbreden, hebben we ervoor gekozen om gebruik te maken van crowdsourcing. Wing heeft veel ervaring met het opzetten van communities, social media en het beheer van online platforms, dus is crowdsourcing voor ons een mooie uitdaging om samen met de projectpartners op te pakken. Via Facebook, Twitter en tijdens visserijevenementen hebben we actief contact gezocht met de doelgroepen en hen uitgenodigd hun ideeën op ons online platform met anderen te delen.

Men vond elkaar op het online platform www.vispluisvrij.nl en later tijdens werksessies. Hier kwamen allerlei bijzondere ideeën binnen op het gebied van materialen, maar ook netontwerp. Bijvoorbeeld het idee om het uiteinde van het net (waar het pluis op zit) te liften zodat het pluis niet meer over de bodem schuurt en loslaat. De beste ideeën werken we momenteel uit met experts op het gebied van materialen en design zodat die ideeën binnenkort op zee getest kunnen worden.

Wat ik zo mooi vind aan dit proces, is dat we in gezamenlijkheid op zoek zijn naar een praktische oplossing waarmee een groot milieuprobleem wordt aangepakt. Door hierbij de kennis en passie uit de praktijk, wetenschap en maatschappij samen te brengen en te gaan voor een gezamenlijk doel, ligt een pluisvrije zee opeens in ieders handbereik!