Menu

Blogs

De mensen van Wing bloggen over hun ervaringen en reflecties.

Een nieuwe stap na tien prachtige jaren

Na tien jaar Wing staat er nu een fantastisch bedrijf met mooie mensen en projecten. Voor mij is het tijd voor een volgende stap. Mijn nieuwe bedrijf Denkgenoot richt zich op de persoonlijke en professionele groei van mensen die in een complexe en veranderende omgeving opereren. Ook begeleid ik onderzoekende gesprekken in en over het publieke domein.

Ruim tien jaar geleden zijn Henk, Jannemarie, Joost en ik aan Wing als zelfstandig bedrijf begonnen. Het is een fantastisch bedrijf geworden met mooie mensen en prachtige projecten die allen hun bijdrage leveren aan een duurzamer en veerkrachtiger Nederland. Toen we begonnen dacht ik: “Dit is mijn plek totdat ik met pensioen ga”. Ik was toen 46 jaar. Toch maak ik nu een volgende stap. Ik richt me helemaal op de persoonlijke en professionele groei van mensen die in een complexe, veranderende omgeving moeten opereren. En op de begeleiding van onderzoekende gesprekken in en over het publieke domein. Mijn nieuwe bedrijf heet Denkgenoot. Ook ben ik partner van de Werkplaats Publieke Bezinning, die op socratische wijze vormgeeft aan onderzoekende gesprekken over fundamentele maatschappelijke vraagstukken.

Het gesprek aangaan

Individuele en gezamenlijke onderzoekende gesprekken passen bijzonder goed in de tijd waarin wij leven. Alles is in beweging. Structuren en netwerken zijn vloeibaar. We hebben te maken met feitenvrije politiek, met snelle, stellige meningen in de media, met de roep om maatwerk en vakmanschap in plaats van regels, en met de vraag naar overheidsparticipatie. Hoe geef je invulling aan je werk als ambtenaar of bestuurder in deze tijd? Welke verantwoordelijkheden passen bij het moderne burgerschap? Samen het gesprek aangaan om hierin je weg te vinden, is belangrijk. Niet om nieuwe regels te maken, maar om richtinggevende principes voor gezamenlijk handelen te ontdekken. En om professionele en persoonlijke wijsheid te ontwikkelen.

Inzichten

De afgelopen jaren heb ik de kracht leren kennen van werken vanuit Socratische uitgangspunten. Daarbij doordenken we een thema aan de hand van een onderzoeksvraag en concrete voorbeelden, waardoor de deelnemers principes voor goed handelen kunnen formuleren. Tijdens een studiemiddag met provinciemedewerkers luidde de gemeenschappelijke onderzoeksvraag bijvoorbeeld: ‘Wat vraagt de participerende overheid van ons?’ Er werd een voorbeeld ingebracht over natuurontwikkeling op een stukje grond vlakbij een stad. De grond was ooit bestemd voor de Ecologische Hoofd Structuur, maar de provincie was er niet in geslaagd hier natuur te realiseren. Vervolgens namen burgers het initiatief, met steun van Gedeputeerde Staten. Toen het burgerinitiatief met een voorstel kwam, bleek – tot schrik van de betreffende ambtenaar – dat het plan niet binnen de wettelijke kaders viel. Wat nu? Op de studiemiddag ontstond een levendig gesprek over de rol van de overheid en de uitgangspunten voor samenwerking tussen bestuur, politiek, burgers en ambtenaren. Uiteindelijk deelden de provincie- ambtenaren praktische inzichten over hun eigen manier van werken.

Toekomst

Het zou goed zijn als dit soort wezenlijke gesprekken onderdeel worden van de Nederlandse bestuurscultuur. Dat is mijn droom en ik verlaat Wing om daar écht ruimte voor te maken. Ik ga mij richten op onderzoekende denkgesprekken over persoonlijke, professionele en maatschappelijke onderwerpen. Dit kan in een-op-een gesprekken en in groepsgesprekken. Binnen bedrijven en overheden en ook tussen overheid en maatschappij. De een-op-een gesprekken begeleid ik vanuit mijn bedrijf Denkgenoot, en de groepsgesprekken over professionele en maatschappelijke onderwerpen vanuit de Werkplaats Publieke Bezinning. En daar waar de mogelijkheid zich voordoet, doe ik dit graag samen met mijn collega’s van Wing.

Ik dank mijn collega’s binnen en buiten Wing voor de fijne samenwerking in de afgelopen jaren. En ik zie ernaar uit om in de toekomst vanuit Denkgenoot en de Werkplaats Publieke Bezinning onze samenwerking voort te zetten.

Informatie