Menu

Blogs

De mensen van Wing bloggen over hun ervaringen en reflecties.

Ontwarren en ontwikkelen

Van de vele verschillende manieren waarop Wing processen begeleidt, zijn de aanpakken geschoeid op socratische leest mij het dierbaarst. Een socratische dialoog vraagt tijd en aandacht. Het vereist empathie, eerlijkheid en moed. Het kan confronterend en ongemakkelijk zijn. Maar dan krijg je ook wat. Richtinggevende inzichten die je bijblijven. Misschien wel je hele leven lang.

Socratische dialoog rond maatschappelijke opgaven

“Het voeren van de dialoog was voor mij een belangrijke stap in de goede richting. Hoewel het me veel energie kostte, en het een emotionele dag was, bracht het me informatie en een stuk rust. Mede omdat je emoties en dieper liggende gevoelens de ruimte krijgen. Het is goed om af en toe de zaken onder de oppervlakte toe te laten en te onderzoeken. Dit is precies wat er gebeurt wanneer de anderen vragen stellen. Het kan confronterend zijn, maar zo praat je wel over waar het echt om draait.”
(Deelnemer Q-koorts dialoog)

Ik maak deel uit van de studiegroep ‘Socratische dialoog in de publieke ruimte’,  in het leven geroepen door Erik Boers van www.hetnieuwetrivium.nl. De Socratische dialoog is een onderzoekend denkgesprek waarin je de tijd neemt en de discipline opbrengt om samen met anderen aan de hand van concrete ervaringen een essentiële maatschappelijke of persoonlijke vraag te doordenken. 

De deelnemers zijn mensen van verschillende pluimage met ervaring in  (boven)lokaal bestuur, organisatie ontwikkeling en interactieve beleidsvorming. Wat ons bindt is onze observatie van de wijze waarop in de publieke ruimte het gesprek  vaak gevoerd wordt rond maatschappelijke onderwerpen. Snelle en stellige meningen, oplossingen voor ondoordachte problemen, onstuitbare dadendrang. En dit in een tijd van grote maatschappelijke veranderingen en controverses, die in onze ogen juist om bezinning en zorgvuldig samen nadenken vragen.
Wij merken dat het woord dialoog steeds vaker opduikt in de media, in de politiek en in onze werkomgeving. Dat verheugt ons. Maar wat gaat er allemaal schuil achter dat populaire woord? Gaat het om gewoon praten met elkaar? Gaat het om vraag en antwoord, zoals dat in inspraakprocedures gaat? Gaat het om het samen bepalen van een agenda? 

Bij een Socratische dialoog gaat het om bezinnende gesprekken waarin een maatschappelijk onderwerp ontward wordt en waarin inzicht, maatstaf en richting voor handelen worden ontwikkeld. Er zijn genoeg actuele maatschappelijke onderwerpen die gebaat zouden zijn bij bezinnende gesprekken. Denk bijvoorbeeld aan de decentralisatie van de jeugdhulp, zorg en werk, de gaswinning in Groningen, de waterveiligheid, de ontwikkeling van de intensieve veehouderij en het natuurbeleid. Onderwerpen die inhoudelijk complex zijn, die mensen raken en waar we voor dilemma’s of onbekendheid staan die om zorgvuldige afwegingen vragen. 

Ik geniet ervan hoe we in de studiegroep onderzoeken op welke manier we met de socratische dialoog een bijdrage kunnen leveren aan die zorgvuldige afwegingen. Op basis van onze ervaringen met socratische dialogen in de publieke ruimte schrijven we een boek over de methode. Hoe doe je dat? Waar moet je rekening mee houden? En wat betekent het voor het publieke domein en de mensen die daarin beslissen en handelen? Het boek verschijnt dit najaar, in de tussentijd weet u ons wel te vinden ;-). 

De lat ligt hoog, we gaan voor niets minder dan richtinggevende inzichten voor goed samen leven!

    Dorien Brunt 16/04/2015