Menu

Blogs

De mensen van Wing bloggen over hun ervaringen en reflecties.

Samen richting vinden

Om de complexe werkelijkheid te doorgronden en daarin zorgvuldig te handelen moet alle aanwezige kennis en wijsheid gebundeld worden. De kunst daarbij is om niet te snel een oordeel te hebben, maar een tijdje in het gesprek te staan vanuit de houding: 'de ander zou wel eens gelijk kunnen hebben'. Dat scherpt de geesten en verdiept de inzichten.

In onze huidige tijd zijn er volop lastige maatschappelijke onderwerpen, waar samenleving en overheid samen richting in moeten vinden. “Nemo solus satis sapit”, staat op één van de zuilen in de Statenzaal van het Provinciehuis in Den Bosch: “Niemand weet in zijn eentje genoeg”. Maar kennis en wijsheid bundelen is niet eenvoudig. Wiens kennis? Wiens wijsheid? En hoe spreek je met elkaar? Daar waar mensen online en offline samenkomen om te praten over samenlevingskwesties worden stellingen ingenomen, goed voorbereide inleidingen gehouden, wensenlijstjes geformuleerd, daar wordt de ander als 'de ander' neergezet, en worden forumdiscussies geleid waarin ieder – inclusief het publiek – stevig de eigen mening neer kan zetten. Men zoekt vooral een podium voor eigen wijsheid en onderzoekt niet die van een ander. 

Er zijn andere manieren om met elkaar te praten en te denken. Onderzoekende gesprekken waarin de kennis, ervaringen en wijsheid van alle aanwezigen worden aan gesproken, om samen uit te zoeken wat in een lastige maatschappelijke kwestie juiste principes voor handelen zijn. En wat goede eerste vervolgstappen zijn. Daarmee heb ik ervaring opgedaan, en anderen ook. Samen met een groepje denkers en doeners hebben we hierover een boek geschreven. 'Publieke bezinning – Socratische dialogen over maatschappelijke vraagstukken', uitgegeven door de Internationale School voor Wijsbegeerte. 

Maar onze dromen reiken verder dan het schrijven van een boek. In onze ogen is het noodzakelijk dat deze manieren van praten en denken ook werkelijk onderdeel worden van het publieke debat. Van onze politieke cultuur. Daarom heb ik samen met Erik Boers en Andert Loman de Werkplaats Publieke Bezinning opgericht. Vanuit de Werkplaats begeleiden we Socratische dialogen over maatschappelijke lastige vraagstukken. We doen dit op het raakvlak van maatschappij en politiek in bijvoorbeeld de vorm van een 'Beraadkamer' of een 'Beschouwburg'.

Daarnaast trainen we ambtenaren, bestuurders en burgers, zodat zij zelf die onderzoekende gesprekken kunnen voeren. Want hoe meer mensen ervaring opdoen met onderzoekende gesprekken en zich de Socratische gesprekshouding eigen maken, hoe groter de kans is dat we echt een steentje bijdragen aan een 'politieke cultuur 3.0'. Dat is een cultuur, waarin ambtenaren, bestuurders en burgers elkaar vinden rond lastige maatschappelijke kwestie, op basis van verschillende perspectieven en meningen met elkaar leidende principes voor goed handelen vinden. In telkens wisselende arena's van debat en actie. Hierin kunnen de meningen best verschillen. Graag zelfs. 

schilderij+Dorien_groot.jpg