Marieke Peterson

“Een gedragen oplossing bereik je alleen als er tijdens het proces aandacht is voor de diverse belangen”

“Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.” Door deze overtuiging heeft Marieke altijd oog voor de samenwerking. En dat komt goed van pas, want haar werk richt zich op de energietransitie. Met enthousiasme en een onderzoekende houding werkt Marieke aan concrete resultaten en gedragen oplossingen.

“We hebben veel werk te verzetten om een toekomstbestendige en schone energievoorziening te realiseren. Daarbij is het belangrijk om verbinding te leggen tussen de energietransitie, natuur en biodiversiteit, sociale-maatschappelijke opgaven en landbouw. De ruimte in Nederland is schaars. Wanneer we nieuw beleid of nieuwe plannen maken, vraagt dit om een zorgvuldige afweging van de kansen en effecten van plannen op deze schaarse ruimte. Bij dit complexe proces hebben we elkaar hard nodig.

Als adviseur bij Wing neem ik mijn eerdere werkervaring als beleids- en projectmedewerker bij overheden mee. In onze samenwerking ben ik betrokken, hou ik het doel scherp voor ogen en wil ik stappen zetten. Door te experimenteren, leren en reflecteren komen we verder. In mijn vrije tijd voetbal ik, werk ik vrijwillig mee aan acties binnen Blauwvinger Energie of lees ik een boek.