Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

AERIUS, rekeninstrument van de PAS

AERIUS is het rekeninstrument van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) voor de modellering van emissies en depositie van stikstof op Natura 2000-gebieden. AERIUS wordt ingezet voor zowel de beleidsontwikkeling als de uitvoering van de PAS. Het instrument zal straks wettelijk voorgeschreven zijn voor de onderbouwing van vergunningaanvragen voor economische activiteiten die stikstof uitstoten.

De ontwikkeling van AERIUS is een zeer uitdagende en complexe opgave. Het proces kent zowel een beleidsmatige, wetenschappelijke, juridische als uitvoeringsgerichte dimensie. Stakeholders variëren van overheden op alle niveaus tot economische sectoren (in het bijzonder landbouw en industrie) en natuur- en milieuorganisaties. Daarnaast is er een groot aantal samenwerkingspartners. De belangen zijn enorm en zeer divers.
State-of-the-art ICT is vereist om online de omvangrijke berekeningen af te kunnen handelen. AERIUS staat op de lijst van grote ICT-projecten van de Rijksoverheid. Daarmee is er ook de politieke uitdaging om het benodigde instrument binnen tijd en budget op te leveren. 

Het ministerie van Economische Zaken heeft Mark Wilmot van Wing gevraagd om een team samen te stellen en leiding te geven aan de ontwikkeling van AERIUS.  

Aanpak

In samenspraak met de opdrachtgever koos Wing voor een werkproces volgens de Agile Scrum methode. Met deze aanpak kunnen ICT-ontwikkeling en beleidsontwikkeling hand in hand gaan en elkaar zelfs versterken. Het ontwikkelteam demonstreert iedere maand de voortgang aan de werkgroep, bestaande uit opdrachtgevers en gebruikers. Vervolgens prioriteert de werkgroep het werk voor de komende maand. Deze werkwijze maakt de ontwikkeling van AERIUS niet alleen optimaal stuurbaar, maar ook transparant. Zo draagt het werkproces bij aan het draagvlak voor het instrument bij de toekomstige gebruikers. 

Resultaat

Met AERIUS komt een innovatief en ingenieus instrument beschikbaar met wetenschap en beleidskeuzes onder de motorkap en groot gebruiksgemak voor de bestuurder. Vanaf 2014 worden (bèta)releases vrijgegeven. Ook internationaal bestaat inmiddels veel belangstelling voor AERIUS.

Samenwerkingspartner(s)

Het AERIUS team bestaat uit ICT-specialisten en adviseurs van Tauw, Grontmij, PBLQ, Atos, CGI en Dat Mobility en zelfstandige consultants.

Links

Onderdeel van Programmatische Aanpak Stikstof

Periode:

2013 - heden

Opdrachtgever:

Ministerie van EZ